משכנתא לחד הוריות

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

משכנתא לחד הוריות

משפחה חד הורית מוגדרת כמשפחה שבה הורה יחיד מנהל משק בית לו ולילדיו עד גיל 18, ללא בן זוג קבוע.

נתונים
בשנת 2009 חיו בישראל 130,000 משפחות חד-הוריות, שהיוו 13% מכלל המשפחות. בארבעת העשורים האחרונים נרשמה עלייה ניכרת בשיעור המשפחות החד-הוריות, מכ-4% בשנות ה-70. כשליש מהן עלו לישראל מאז שנת 1990. ברוב המשפחות (91%) הילדים נמצאים בחזקת האם, ובשאר המקרים הילדים נמצאים בחזקת האב.

סיוע בדיור
חוק משפחות חד הוריות, שנחקק בשנת 1992, היווה אבן דרך חשובה בהכרה במשפחות חד-הוריות כקבוצה שעומדת בפני אתגרים, צרכים וקשיים ייחודיים הדורשים התייחסות ברמות השונות ובהיבטים מגוונים. החוק קובע שורה של זכויות והטבות המוענקות להורה יחיד על ידי מוסדות ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים.ועדת גדיש למדיניות הסיוע בדיור (1998) המליצה בשעתה לתת תוספת ניקוד לקבלת משכנתא לקבוצות שונות, וביניהן משפחות חד הוריות. בשנים שלאחר מכן הוגדל הסיוע אף יותר כתוצאה מלחץ ציבורי.

החלטת ממשלה מספר 2068 מיום 15.7.2010 פוגעת בתנאי הזכאות של אמהות חד הוריות. לפי ההחלטה, אשר נועדה לחסוך למדינה 106 מיליון שקל, החל משנת 2011 ישונו התנאים לקבלת הלוואות ממשרד השיכון למשפחות חד-הוריות כאשר הניקוד שהן קיבלו באופן אוטומטי יבוטל ויהיה כמו כל משפחה אחרת. המשפחות יכולות לקבל, כמו משפחות נזקקות אחרות, סיוע ממשרד הבינוי והשיכון בצורה של משכנתא מסובסדת בריבית של 3% שהזכאות לה נקבעת לפי מספר קריטריונים: מספר שנות היותן חד הוריות, מספר הילדים וגודל משפחתו (מספר אחים ואחיות) של מבקש הסיוע. למידע נוסף באתר הכנסת.
בפועל, לא תמיד כדאי לנצל את הזכאות, מכיוון שמדובר בסכומים אשר לפעמים ניתנים בתנאים פחות טובים מאלה שניתן לקבל ללא מימוש הזכאות בבנקים למשכנתאות.

החלטה מספר 4433 של הממשלה מיום 18.03.2012 שעניינה הגדלת הסיוע הממשלתי בתחום הדיור ושמירת מלאי פתרונות דיור ציבורי לזכאים (במסגרת יישום המלצות דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי - דו"ח "ועדת טרכטנברג"), מחזירה את הגלגל לאחור. ההחלטה קוראת לבטל את החלטת הממשלה מספר 2068 ומתקצבת את משרד הבינוי והשיכון בסך של 106 מיליון שקל.

שיקולים בלקיחת משכנתא
בתור אם חד הורית, הנקודה הראשונה שתצטרכי לבדוק היא כמה מתוך הכנסתך החודשית את יכולה להפריש להחזר המשכנתא. אם ההכנסה נמוכה, אולי כדאי לשקול שוב את עניין רכישת הדירה ולא להיכנס להרפתקאות. הבדל נוסף הוא שבמידה ומצבך הכלכלי יחמיר, כשוכרת את יכולה לעבור לדירה זולה יותר או להגיע להסדר עם בעל הבית. משא ומתן מול הבנק הוא הרבה יותר מורכב ובעיקר הרבה יותר יקר. רוב הבנקים יממנו עד 70% מערך הדירה, לפיכך רצוי שיהיה לך הון עצמי של כ-30% לפחות משווי הנכס אותו את מעוניינת לרכוש.

נתונים מהעולם
לשכת מפקד האוכלוסין האמריקנית פרסמה סקירה סטטיסטית בנושא תנאי המחיה של משפחות חד הוריות, והשוואה בינן לבני זוג נשואים. בשנת 1990 התגוררו 72% מן הזוגות הנשואים בדירות בבעלותם ו-28% התגוררו בשכירות, ואילו אצל המשפחות החד הוריות המצב הפוך – 31% מהן בעלות דירות, לעומת רוב גדול של 69% אשר שוכרות דירות. עוד נמצא אחוז בעלות גבוה יותר על דירות במשפחות חד הוריות שבראשן גבר מזה שבראשן אישה.


משפחות חד הוריות


סקר Consumer Expenditure משנת 1999 של הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקני בחן את מאפייני המשפחות החד הוריות, ונערך בקרב 1,660 נשים ו- 221 גברים. הטבלה הבאה מציגה את אחוז בעלי הדירות וכמה מהם נטלו משכנתא, ואת אחוז השוכרים.


משפחות חד הוריות