סבסוד משכנתאות

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה בראשית ינואר 2011 הצעה ביוזמת שר השיכון אריאל אטיאס לסבסוד משכנתאות בפריפריה. ההצעה קובעת כי המדינה תעניק סבסוד על החזרי המשכנתא לרוכשי דירה ראשונה באזורי עדיפות לאומית, כלומר בנגב, ביהודה ושומרון ובגליל.

ההצעה קובעת כי כל אדם חסר דירה שיבקש לרכוש נכס באזור עדיפות לאומית יהיה זכאי לקבל הלוואה נוספת מהבנקים השונים כאשר הריבית בה תהיה לא יותר מ- 3%.
רוכשי דירה באזור עדיפות א' יוכלו לקבל הלוואה נוספת מעבר למשכנתא המקורית שלהם בסכום של עד 140,000 ש"ח למשך 20 שנה, לצד הוזלה של ההחזרים החודשיים של עד 800 ש"ח בחודש במשך כל תקופת החזר ההלוואה. רוכשי דירות באזור עדיפות לאומית ב' יהיו זכאים לקבל הלוואה נוספת בסכום של עד 90,000 ש"ח והוזלה חודשית בהחזרים של עד 475 ש"ח לכל התקופה. אם מדובר על זכאי יחיד אז הוא יקבל הלוואה נוספת כאמור, וכן הפחתה של 50% בהחזרים החודשיים. הוזלת ההחזרים החודשיים לגבי כל הזכאים תהיה צמודה למדד שבו נלקחה המשכנתא.

בהצעת החוק מוגדר כי זכאים להטבות יהיו רק רוכשי דירות בבנייה רוויה, אשר מוגדרת כבנייה שהצפיפות שלה היא לפחות 4 דירות לדונם - מטבע הדברים מדובר על רבי קומות המאוכלסים במשפחות מרובות. הרוכש יהיה זכאי להטבה בתנאי שהוא מחזיק בפועל בדירה שעבורה נלקחה המשכנתא באזור העדיפות הלאומית או שיגרור את ההלוואה לנכס אחר באזור עדיפות.

סבסוד המשכנתאות נועד לשתי מטרות מרכזיות: סיוע כלכלי לתושבי הפריפריה אשר סובלים יותר מקשיים כלכליים ברכישת דירה בתקופה של עליות מחירים, וכמובן למנוע הגירה שלילית מאזורי הפריפריה למרכז הארץ.

משרד האוצר התנגד להצעה בטענה כי יישום החוק יעלה לקופת המדינה מיליארדי שקלים וכי ההטבות יגרמו לעליות נוספות במחירי הדירות. שר האוצר טרפד את הצעת החוק כאשר השר אטיאס ניסה לקדמה במסגרת חוק ההסדרים ודיוני התקציב לשנים 2011-2012. בעקבות זאת, אטיאס בחר בהליך עקיף וההצעה אושרה כאמור במסגרת וועדת השרים לענייני חקיקה ועברה לקריאה טרומית בכנסת.

שר האוצר יובל שטייניץ, שר השיכון אריאל אטיאס ושר הפנים אלי ישי הסכימו באמצע 2011 כי זוגות צעירים חסרי דיור שירכשו דירה בבנייה רוויה מרשימה של 30 ישובים באיזור עדיפות לאומית א' יקבלו מענק מקום של 60 אלף שקל וסבסוד תשתיות בהיקף של עד 40 אלף שקל. בסך הכל מדובר בהוזלת מחיר הדירה לזוג צעיר בפריפריה בכ-100 אלף שקל.

היסטוריה
סבסוד משכנתאות בפריפריה אינו פטנט חדש, ובעבר הוא נקרא "מענק מקום". עד לשנת 2003 ניתנו מענקים כאלו, כאשר באזור עדיפות לאומית א' ניתן מענק של 42,500 שקל ובאזור עדיפות לאומית ב' - מענק של 20,000 שקל. אולם, מענקי המקום בוטלו באפריל 2003, דבר שפגע בשכבות החלשות והוביל לירידה דרמטית במימוש משכנתאות לזכאים. מדיניות הממשלה בעשור האחרון מתבטאת גם בקיצוצים הבאים:
• ירידה בבניית דירות ביוזמה ציבורית, אשר תורמת להקטנת ההיצע ולעליית המחירים בשנים האחרונות.
• הפחתת תקציב הסיוע במשכנתאות של משרד השיכון מ- 6 מיליארד ש"ח בשנת 2000 ל- 1.5 מיליארד ש"ח בשנת 2009 – ירידה בשיעור של 75%.

מדיניות זו משקפת את רצונה של המדינה לסייע לאילי ההון על חשבון החלשים, ואנו שואלים עצמנו כמה זמן סבסוד המשכנתאות החדש יחזיק מעמד והאם (או, יותר נכון מתי) ייעלם בדומה למענקי המקום בזמנו.