הלוואת גישור

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

הלוואת גישור

מה קורה אם אתם מעוניינים לקנות דירה לפני שמכרתם את הדירה הקיימת שלכם? איך אתם אמורים לשלם למי שמוכר לכם את הדירה החדשה? הרי רוב הכסף צריך להגיע ממכירת הדירה שלכם ועדיין לא מכרתם אותה.

כדי לגשר על תקופה מסוימת בה הלווים זקוקים לכסף, אשר בסופה יהיה להם הסכום הדרוש להחזר ההלוואה, נוצר כלי פיננסי שנקרא הלוואת הגישור. בנק ישראל מגדיר אותה כך: "הלוואה בביטחון דירת מגורים, שניתנה לתקופת ביניים, ואשר תיפרע ממקור חיצוני קיים של הלווה, שיהיה זמין לפירעון האשראי בעתיד."

מה זה הלוואת גישור?

הלוואת גישור היא הלוואה לתקופה קצרה (בדרך כלל שנתיים-שלוש), כאשר בשנים אלו נשלם רק את עלות הריבית ובסוף נחזיר בתשלום אחד גדול את הקרן המקורית שלקחנו (ואם היא צמודת מדד אז גם את המדד הנצבר). בשל התשלום הגדול בסוף התקופה, היא נקראת גם הלוואת בלון.

דוגמא:

מיכל ותומר רוצים לממש את רכישת הדירה החדשה ולא לפספס אותה, ויודעים שייקח זמן למכור את הדירה הקיימת שלהם. עד שיועבר אליהם הסכום מהדירה הישנה, הם ניגשו לבנק ולוו בהלוואת גישור 600,000 ¤ למשך שנתיים, עם ריבית של 4% בשנה ללא הצמדה למדד. כעת, עליהם להחזיר במשך תקופה של 12 חודשים את 4% הריבית, כלומר: 2,000 ¤ מידי חודש (4% מהסכום הכולל 600,000 הם 24,000, הנחלקים ל-12 חודשים). בתום השנתיים, יהיה עליהם להחזיר את הקרן, שהיא גובה ההלוואה המקורי על סך 600,000 ¤. ההלוואה מאפשרת למיכל ותומר להיכנס לדירתם החדשה ללא עיכובים, ולהמתין בלי לחץ לכניסת הכספים שיכסו בסופו של דבר את הסכום שלוו.ניתן לקבל עד 50% משווי הנכס הקיים לפי הערכת שמאי.

מבחינה פרקטית, במועד החתימה על הסכם הרכישה צריך לשלם סכום כלשהו שאותו נקבל באמצעות הלוואת גישור על הדירה הקיימת. הבנקים מאשרים ברוב המקרים את ההלוואה על סמך הצגת טיוטת החוזה.

קיימות שתי אפשרויות להחזר:

"בלון חלקי": תשלום שוטף של הריבית בלבד ותשלום הקרן במועד פירעון ההלוואה - כפי שראינו בדוגמא. לחישוב במחשבון

"בלון מלא": ללא החזר חודשי ותשלום הקרן והריבית בסוף התקופה בתשלום אחד.

אפשר לפרוע בכל נקודת זמן ללא עמלות.

ריביות ומסלולים

1. הריביות גבוהות מהריביות במשכנתאות רגילות.
2. הגבלת הפריים אינה נכללת בהלוואות כאלו וניתן לבקש יותר מ- 33% פריים. אם הבנק מסכים הוא גם יכול לתת לכם 100% פריים, בריבית שבין פריים פלוס אחד לבין פריים פלוס אחד וחצי. בכל מקרה, "משחקים" עם ריביות לא יחסכו הרבה כי מדובר בהלוואה קצרה.
3. כדאי לבחור במסלולים לא צמודי מדד, כדי לא להיחשף למדד גבוה שאותו נצטרך לשלם כאשר נשלם את הקרן.
4. קיים סיכוי לשלם קנס אם נפרע לפני הזמן, אבל לרוב הוא לא יהיה גבוה כי מדובר בטווח זמנים קצר.

דוגמאות להצעות שגולשים קיבלו בבנקים

ריביות בהלוואת גישור

ריביות בהלוואת גישור

ההבדל בין הלוואת גישור/בלון לגרייס

בשונה מהלוואת גישור, גרייס היא הלוואה לטווח ארוך ובתחילתה מסכמים עם הבנק שתשלמו רק ריבית לתקופה מסוימת, כשבסוף התקופה משלמים את הסכום שנותר במשך יתרת הזמן עד לסיום ההלוואה (לא מחזירים את כל הכסף מיד כמו בבלון).