מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן הוא מדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי (אינפלציה) שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים. הסל כולל קטגוריות שונות, וסעיפי הצריכה הגדולים בו הם דיור (25%), תחבורה ותקשורת (19%), ומזון (16.7%).

כאשר אתם משלבים בתמהיל המשכנתא שלכם מסלול צמוד מדד, אתם בעצם מצמידים את הסכום שלקחתם (הקרן) למדד המחירים לצרכן. לדוגמא: אם בחודש מסוים יתרת הקרן במסלול הצמוד עומדת על 100,000 שקל ובאותו חודש מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.5%, יתרת הקרן החדשה תעמוד על 100,500 שקל. כלומר, החוב שלכם לבנק גדל ועקב כך גם ההחזר החודשי שלכם יגדל.

בעזרת מחשבון משכנתא כולל מדד ולוח סילוקין תוכלו לראות איך מדד המחירים לצרכן משפיע על ההחזר החודשי שלכם.

יש לציין כי המדד עשוי לרדת בתקופות מסוימות של מיתון, אולם הוא בדרך כלל עולה ורשם עלייה שנתית ממוצעת של 1.7% במשך 15 השנים האחרונות. לכן, כאשר אתם מתכננים את המשכנתא, מומלץ להכניס במסלולים הצמודים מדד שנתי של קרוב ל- 2%.

החל משנת 1992 החלה הממשלה להציב יעדים לאינפלציה, ותפקידה של המדיניות המוניטארית היא לעמוד ביעדי האינפלציה. בישראל מוגדר יעד האינפלציה בין 1% ל- 3% כמקובל במדינות המערב (הקשר בין שער חליפין, אינפלציה ושער הריבית, עוזיאל מייטל, 2010).

בגרפים הבאים תוכלו לראות את המדדים החודשיים והשנתיים ההיסטוריים.

גרף מדד מחירים לצרכן חודשי
גרף מדד מדד מחירים לצרכן שנתי

קריאה נוספת:
השפעת העונתיות במדד על אומדני הציפיות לאינפלציה , רועי שטיין, חטיבת המחקר, בנק ישראל, 2012.