משכנתא לנכה

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

משכנתא לבעלי מוגבלויות

מספר האנשים עם מוגבלות בישראל מוערך ב- 1,600,000, אשר מהווים 20% מהאוכלוסייה. כמעט מחציתם סובלים מנכות חמורה אשר מפריעה להם מאוד בתפקודם היום יומי. כך עולה מדוח "אנשים עם מוגבלות בישראל" של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הנכים גרים בדירות יותר קטנות ויותר צפופות מאשר יתר האוכלוסייה. רבים יותר מביניהם גרים בשכירות, או בדמי מפתח או בהסדרי מגורים אחרים (כגון דירה של בן משפחה או דירה של קיבוץ). הם גם פחות מרוצים משאר האוכלוסייה מהדירה בה הם גרים, מהשכנים ומסביבת המגורים.
32% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו- 19% מן האנשים עם מוגבלות מתונה דיווחו כי פיגרו בתשלומי שכירות או משכנתא לעומת 11% מן האנשים ללא מוגבלות.

אחד המכשולים הניצבים בפני נכים המעוניינים ליטול משכנתא לצורך רכישת דירה, כפי שעלה בדיון בועדת הכספים של הכנסת מיום 6.7.2016, הוא סירוב של חברות הביטוח לעשות להם ביטוח חיים. מתברר כי בעלי מוגבלויות מתקשים לקבל משכנתאות, גם אם הם משתכרים שכר נאה ויכולים לעמוד בהחזרים. מצד אחד, לצורך נטילת המשכנתא צריך לעשות ביטוח חיים, אבל חברות הביטוח מסרבות לבטח אנשים עם מוגבלויות מסוימות. מצד שני, הבנקים דורשים ביטוח כזה ולא מסתפקים בשעבוד של הדירה, כיוון שלא נעים לפנות נכים מדירתם.

במקרים בהם הנכים יכולים לקבל משכנתא, הסכום שנדרש מהם עבור הביטוח גבוה מאד, כפי שהדגים דני בן-אבו, משנה ליו"ר ארגון נכי צה"ל: "יש מבוגרי צוק איתן שלא יכולים לקחת משכנתא, כי צריכים לעמוד בהחזרים של 4,000 ¤ רק על המשכנתא ועוד 2,000 ¤ - 2,500 ¤ בחודש רק על ביטוח חיים. כלומר נכה שמישכן את חייו למען המדינה, למחרת לא יכול לרכוש לעצמו קורת גג. אולי גם באוטובוס יאמרו לו, אתה נכה ואתה מהווה סכנה אז תשלם מחיר כפול על נסיעה?".

בהקשר זה, הכנסת אישרה ב- 16.12.2015 בקריאה טרומית את הצעת חוק הבנקאות (תיקון - הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ה 2015 של קבוצת חברי כנסת.

אתר "כלכליסט" דיווח בינואר 2017 כי משרד האוצר מקדם הקמת קרן ממשלתית שתאפשר משכנתא לנכים. בפברואר 2017 ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק לפיה הנכים יקבלו השתתפות בדמי ביטוח החיים בסכום של עד 3,600 שקל בשנה מתקציב משרד השיכון.

בחודש יולי 2018 ההצעות התגבשו לכדי חוק מחייב כאשר הכנסת אישרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018 של ח"כ קארין אלהרר וקבוצת חברי כנסת. לפי החוק, אדם עם מוגבלות מקצרת חיים יוכל לקבל הלוואה לדיור עד גובה של מיליון שקל, כאשר סכום הביטוח יהיה מחצית מגובה ההלוואה. המדינה מצידה, תיתן סיוע כספי בסך 300 ש"ח לחודש.

האם יש משכנתאות בתנאים מיוחדים לנכים, ואם כן, אל מי לפנות?

משרד השיכון נותן הלוואות בתנאים טובים לזכאים. גובה הסכום שתוכל לקבל נקבע על פי מספר פרמטרים, בין היתר: האם זו דירה ראשונה שלך, מצבך המשפחתי, תקופת השירות הצבאי, והאם נקבעה נכות. לכל קריטריון יש השפעה על חישוב מספר נקודות הזכאות, אשר מתורגמות לכסף. מעבר אל מחשבון נקודות הזכאות.

המשרד מבחין בין שלושה סוגי נכויות:
נכות צמיתה של 75% - נדרש אישור מביטוח לאומי או ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על שיעור הנכות ועל היותה צמיתה/יציבה.
עיוור - תעודת עיוור לצמיתות ממשרד העבודה והרווחה.
נכים על כסא גלגלים - נדרש אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון על היותם רתוקים או זקוקים לכסא גלגלים. נכות זו מזכה אותך במספר הנקודות הגבוה ביותר.

את הבקשה להוצאת תעודת זכאות יש להגיש בסניף של בנק למשכנתאות.

במידה שאתה מקבל קצבת נכות, היא תילקח בחשבון כחלק מההכנסה המשפחתית לקביעת משכנתא.

הטבות נוספות
נכה המוכר על ידי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ודרגת נכותו 20% ומעלה (או מ- 10% שהוכר עד 1.1.96) זכאי לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין.

נכה זכאי לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים, בשיעור 0.5% משווי הרכישה בלבד. את הבקשה לקבלת הפטור יש להגיש באמצעות טופס 2973 בלוויית הצהרה על הרכישה - טופס 7002 - למשרד מיסוי המקרקעין האזורי בו נמצא הנכס.

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונה. את הבקשה להנחה יש להגיש לרשות המקומית. אין צורך לפנות לביטוח הלאומי – הוא מעביר את האישורים הרלוונטיים ישירות לרשות המקומית.

קישורים חיצוניים
זכויות של מקבלי קצבת נכות במוסדות השונים, אתר הביטוח הלאומי
האם נכים מופלים לרעה בקבלת משכנתאות?, דיון בועדה לפניות הציבור בכנסת