תיקון טכני

קווי פיבונאצ'י ורמות תיקון טכני

רבים מתייחסים אל מסחר במט"ח כאל ג'ונגל, קזינו או רולטה, מקום שבו אין לסוחר שליטה על השקעתו, אתה יודע איך אתה נכנס אליו ולא יודע איך תצא ממנו.
בפועל, סוחרי מט"ח לא פועלים בתנאי אי וודאות מוחלטת. הם משתמשים במודלים מתמטיים שונים ("ניתוח טכני") לחיזוי דפוסי התנהגות של השוק ולמציאת נקודות שינוי מגמה, כלומר נקודות מעבר מעליה במחיר לירידה במחיר, ולהפך.

בדרך זו הם יודעים מתי למכור ומתי לקנות מטבעות כדי להרוויח, ומקטינים את הסיכונים. אחד המודלים החשובים שבהם משתמשים בניתוח טכני של השוק הוא קווי פיבונאצ'י.

רקע: מהי סדרת פיבונאצ'י?
פיבונאצ'י היא סדרה מתמטית אשר קרויה על שם המתמטיקאי האיטלקי לאונרדו פיבונאצ'י שהגה אותה בשנת 1202, והאיברים בסדרה נקראים מספרי פיבונאצ'י. עקרונות הסדרה:
1. הסדרה בנויה כך שהמספר הבא הוא סכום של שני המספרים העוקבים שקדמו לו. המספרים בסדרת פיבונאצ'י הנם:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597 וכך עד אינסוף.
2. היחס המתקבל בחלוקת מספר בסדרה במספר הקודם לו שואף ליחס הזהב, וככל שנתקדם למספרים גבוהים יותר בסדרה כך נתקרב יותר ויותר לערך שלו: 1.618. יחס זה מופיע פעמים רבות בטבע, החל מקצב הגידול באוכלוסיית ארנבים, וכלה ביחסים של מפרקים בגוף האדם וביחסי גובה של רכסי הרים.

סדרת פיבונאצ'י

היחס בין כל מספר למספר הבא אחריו עומד בקירוב על 61.8%, והיחס בין מספר למספר השני הבא אחריו הוא 38.2%. נקודת האמצע בין 61.8% ו- 38.2% היא 50%.

תיקון טכני
מגמת עליה היא סדרה של עליות שבה כל עליה הינה גבוהה יותר מהשיא של העליה האחרונה, וההיפך במגמת ירידה. העליות או הירידות אינן נעשות באופן רציף. כל מגמה צפויה לעבור תיקון בשלב מסוים, ותיקון טכני מוגדר כ"תנודת שוק אנטי מגמתית הנוטה לחסל בין 38% - 62% מן המהלך המגמתי הקודם".
מטרתו של ניתוח טכני בעזרת קווי פיבונאצ'י היא לזהות בדיוק את הרגע בו התיקון יסתיים ותתחיל חזרה למגמה. יש למתוח קו מתחילת המגמה ועד סופה, לסמן בקצוותיו את הערך הנמוך ואת הערך הגבוה, ולאורכו יתקבלו שלוש רמות תיקון עיקריות: 61.8%, 50%, 38.2%. האחוזים הם אחוזי תיקון מסך המגמה (עליה או ירידה) האחרונה של המטבע. בכל רמה ישנן שתי אפשרויות: פריצת הרמה והמשך התיקון, או היפוך חזרה למגמה.
למשל, מטבע הנמצא במגמת עליה ומתחיל לרדת. סוחר שמעוניין לקנות את המטבע יחפש נקודה שבה המטבע יחדל לרדת ויחזור לעלות (לתקן מעלה). נקודות תיקון אפשריות לפי שיטת פיבונאצ'י נמצאות כאמור בנקודות של: 61.8%, 50%, ו- 38.2% מסך הכל 100% של העליה האחרונה. בכל הנקודות האלה המטבע יכול להיתמך ולחזור לעלות.

נקודות Gann
מלבד נקודות התיקון החזקות של פיבונאצ'י, קיימות נקודות תיקון נוספות חלשות יותר אשר נקראות נקודות Gann. ביחד עם נקודות פיבונאצ'י הן יוצרות תמונה מלאה לזיהוי גלי תיקון. רמות התיקון של Gann מהוות סדרה חשבונית עם מרווחים של 1/8:
1/8 = 0.125 = 12.5%
2/8 = 25% (הרמה המדויקת הינה 23.6%)
3/8 = 37.5% (הרמה המדויקת הינה 38.20%)
וכך הלאה.


+500

התחל לסחור כעת. מינוף עד 1:100 >>