מלא נתונים אלה ולחץ על "חשב"

נקודת האיזון

סה"כ ההוצאה הקבועה של התוכנית

ההוצאה המשתנה ליחידה

מחיר המכירה ליחידה

סה"כ ההוצאות או ההכנסה לתוכנית

סה"כ ההוצאות המשתנות

הוצאה ממוצעת ליחידה

מספר היחידות שעליך למכור כדי להגיע לנקודת האיזון