מסחר בבורסה

?מהי בורסה

מקור המילה "בורסה" הוא "בירסה" ביוונית שפירושה "שקית מעור", דהיינו ארנק שבתוכו אוגרים כסף. בדומה לשוק פירות וירקות או שוק הקפה שבו נקבעים מחירי הקפה בהתאם להיצע ולביקוש, כך בורסה היא שוק שבו יש קונים ומוכרים. בבורסה נערך המסחר בניירות ערך: מניות, אג"ח, מק"מ, תעודות סל, תעודות בחסר ואופציות. עד שנת 1997 המסחר התנהל בשיטת המבצעים, שנודעה בכינוי "שיטת הצעקות", בה הברוקרים לבשו ווסטים צהובים ושיגרו פקודות קנייה ומכירה באמצעות צעקות. מאז המסחר נערך בשיטת הרצף, ופקודות לקניה או מכירה נשלחות דרך המחשב. אדם אחד חושב שמחירה של מניה צפוי לעלות וכדאי לו לרכוש אותה, ואילו האחר רוצה למכור אותה כי הוא צופה שמחירה ירד. כך נוצר מפגש ביניהם והעסקה יוצאת לפועל. מלבד מניות של חברות נסחרים בבורסה מוצרי השקעה שונים, ובהם:

• איגרות חוב (אג"ח) – סוג של הלוואה שבה מנפיק האיגרת מתחייב לשלם למחזיק (קונה) האיגרת סכום מסוים בתאריך מסוים.
• מק"מ – מלווה קצר מועד, סוג של איגרת חוב ממשלתית קצרת מועד המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופה של עד שנה
• כתבי אופציה – כתב אופציה הוא סוג של אופציית רכש (Call) המונפקת על ידי חברות ציבוריות, ומקנה למחזיק זכות לקבל מן החברה מניות ב"מחיר מימוש" שנקבע מראש.
• איגרות חוב להמרה - הן אג"ח שמנפיקות חברות עסקיות, ובתרחיש מסוים שבו האג"ח עולה, אפשר להמיר אותן למניות החברה.
• תעודות סל ("מוצרי מדדים") - תעודת הסל מחקה את התשואות של מדדי ניירות ערך המחושבים ומפורסמים בארץ או בחו"ל. למעשה, תעודות סל מאפשרות למשקיע בהן להחזיק בעקיפין בכל המניות במדד על פי משקלן המדויק.

מי משקיע בבורסה?
המשקיעים מתחלקים לשני סוגים עיקריים:
משקיעים מוסדיים - בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות פנסיה.
הציבור הרחב - אשר משקיע דרך משקיעים מוסדיים או באופן ישיר. משקיע שמעוניין לקנות או למכור ניירות ערך יכול לתת פקודות קניה ומכירה לסוחר בורסה מורשה - בנק או בית השקעות פרטי, או לתת אותן באופן עצמאי דרך חשבון הבנק שלו.

אבני דרך – הבורסה לניירות ערך בתל אביב
• 1935 הקמת לשכת החליפין לניירות ערך
• 1953 הקמת הבורסה לניירות ערך
• 1962 הקמת מסלקת הבורסה אשר מעבירה ניירות ערך מהמוכר לקונה, ותמורה כספית מהקונה למוכר
• 1968 חקיקת חוק ניירות ערך
• 1983 הבורסה עוברת למשכנה הנוכחי ברח' אחד העם 54
• 1993 הקמת שוק הנגזרים ומסלקת מעו"ף אשר סולקת את האופציות והחוזים העתידיים
• 1997-1999 תחילת עידן "רצף" – מסחר בין מחשבים. בתקופה זו נסגרו אולמות המסחר ומאז חברי הבורסה מזרימים את פקודות הקנייה והמכירה של המשקיעים ממחשביהם אל מחשב הבורסה, אשר בונה עקומות ביקוש והיצע וקובע מחיר שיווי משקל (מחיר פתיחה) במחזור מסחר מקסימלי. כאשר הקונים והמוכרים (הביקוש וההיצע) נפגשים נוצרים מחירי שיווי משקל ברגע ביצוע העסקה.

גאות ושפל: מחזוריות
מאז ומתמיד, שנים של גאות ושגשוג מביאות אחריהן מפלה ושפל. בשלב הגאות יש עליית מחירים, צמיחה ורגשות אופוריה, ואילו בשלב השפל המחירים יורדים כתוצאה מפקיעת בועה, מיתון, אי ודאות ביטחונית או משברים פיננסיים גלובליים כגון משבר ה"סאב פריים" בארה"ב.

בורסה ליהלומים
הבורסה ליהלומים הינה תאגיד שמטרתו לקדם את מקצוע היהלומנות בארץ, ולהסדיר את פעילות היהלומנים החברים בה. בבורסה זו קונים, מוכרים, מייבאים ומייצאים יהלומים מכל הסוגים – יהלומי גלם, יהלומים מלוטשים, יהלומים גדולים וקטנים. היא ממוקמת בקומפלקס סגור ומאובטח של ארבעה בניינים מחוברים ברמת גן, בו שוכנות חברות שעוסקות ביבוא, יצוא, מסחר וליטוש יהלומים. על מנת לסחור ביהלומים יש לקבל רישיון עיסוק ביהלומים מהמפקח על היהלומים (משרד התעשייה והמסחר).

עוד מידע