יומן אירועים כלכלי

יומן נתונים כלכליים הוא כלי שעוזר לנו למצוא את המידע החשוב ביותר בתוך ים החדשות. הנתונים משקפים את המצב הכלכלי במדינה, ומשפיעים על המטבע המקומי. לדוגמא, ידיעה לגבי עלייה בשיעור האבטלה בארה"ב צפויה להחליש את הדולר.


היומן הכלכלי באדיבות ישראל-Investing.com, פורטל שוק ההון


נתונים חשובים

1. מספר המועסקים - Non-Farm Payrolls
מתפרסם ע"י הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה בארה"ב ביום שישי הראשון בחודש בשעה 15:30 ומתייחס לחודש הקודם. הדוח מודד את מספר המועסקים (בדגש על המגזר התעשייתי וללא מגזר חקלאי), אורך שבוע העבודה הממוצע ושכר ממוצע לשעה, ולכן נחשב למשמעותי מאד בהערכת הפעילות העסקית.

2. אמון הצרכנים - Consumer Confidence
מתפרסם בארה"ב ביום שלישי האחרון בחודש בשעה 17:00 ומתייחס לחודש נוכחי. זהו סקר בקרב 5,000 משקי בית ומשמש להערכת אמון הצרכנים בנושא מצב הכלכלה, התעסוקה וההכנסה האישית. כאשר האמון גבוה, הצריכה נוטה לגדול ומנגד ירידה באמון הצרכנים מקושרת עם ירידה בצריכה ובביקושים.

3. הזמנות מוצרים ברי-קיימא - Durable Goods Orders
מתפרסם ע"י לשכת המידע של משרד המסחר בארה"ב ביום המסחר הקרוב ביותר ל- 26 בחודש בשעה 15:30. מתייחס לחודש קודם. מוצר בר-קיימא הוא מוצר אשר מיועד לשימוש במשך שלוש שנים ומעלה, כמו מכוניות ומכשירי חשמל. מוצרים אלה יקרים יחסית ומשקפים אופטימיות מצד הקונה שההוצאה תשתלם לו. הם רגישים לשינויים כלכליים: כאשר הצרכנים סקפטיים, המכירות של מוצרים אלה יהיו הראשונות להיפגע, כי הצרכנים יעדיפו לדחות את הקנייה שלהם בזמן מיתון.

4. החלטה לגבי שיעור הריבית - Interest Rate Decision
מתפרסמת ע"י ה- Fomc (ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי) בארה"ב וע"י ה- MPC (הועדה למדיניות מוניטרית) בשאר העולם. הריבית היא הכלי העיקרי שבו משתמשים בנקים מרכזיים בעולם כדי לווסת את רמת ההשקעות ואת רמת הביקושים במשק. ריבית נמוכה מביאה לעלייה בצריכה של המגזר הפרטי והעסקי וכך מגבירה את הצמיחה ומקטינה את האבטלה, אך במקביל מקטינה את כדאיות ההשקעה במטבע המקומי.

5. התחלות בנייה - Housing Starts
מתפרסם ע"י לשכת המידע של משרד המסחר בארה"ב ביום המסחר הקרוב ביותר ל- 16 בחודש בשעה 15:30. מתייחס לחודש קודם. מהווה אינדיקאטור לפעילות הריאלית בענף הנדל"ן.

6. מדד המחירים לצרכן - Consumer Price Index - CPI
מתפרסם ע"י הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה בארה"ב ביום המסחר הקרוב ביותר ל- 13 בחודש בשעה 15:30. מתייחס לחודש קודם. זהו מדד האינפלציה המרכזי ברב מדינות העולם, אשר מודד את השינויים החלים מדי חודש במחירי המוצרים שצורך הצרכן הממוצע, בהתאם לסל מצרכים ושירותים שנקבע לשם כך. הפריטים בסל מחולקים לשבע קטגוריות ולכל אחת מהן משקל משלה בהתאם לחשיבותה.

7. מדד מנהלי הרכש - Purchasing Managers Index - PMI
מתפרסם ע"י המוסד לניהול ההיצע בארה"ב ביום המסחר הראשון בחודש בשעה 15:30. מתייחס לחודש קודם. נחשב למדד האמין ביותר למדידת התרחבות או התכווצות של הפעילות במגזר היצרני. הסקר נערך בקרב 2,500 חברות המספקות מידע אודות הזמנות חדשות, יצור, תעסוקה, משלוחים ומלאים. המדד מבטא התרחבות בפעילות המגזר כאשר ערכו מעל 50%, והאטה כאשר ערכו מתחת ל-50%.


התחלת מסחר