ביטוח רכב

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

ביטוח רכב

בישראל, כל רכב העולה על הכביש מחוייב בנשיאת תעודת ביטוח חובה. אותה פוליסת ביטוח בסיסית מכונה "ביטוח חובה" ומכסה את הנהג, נוסעיו ויתר משתמשי הכביש מפני פגיעות גוף שנגרמו עקב שימוש ברכב. עד לפני מס' שנים, היה תעריף אחיד בכל הארץ לביטוח החובה לרכב, אך כיום, ישנם הבדלים, לפעמים של עשרות אחוזים, בין תעריפי ביטוח החובה החברות השונות.

אלו קובעות את גובה הפרמיה בהתבסס על נתונים שונים הנוגעים לסוג הרכב ומאפייני הנהג\ים ומנסות להעריך את הסיכון אליו ייחשפו, כחברות מבטחות (מה הסבירות שהרכב יהיה מעורב בתאונת דרכים ומה רמת הבטיחות ברכב).
בנוסף לאותה פוליסת ביטוח רכב (שכאמור, מחוייבת על פי חוק), מרבית הנהגים בארץ ירכשו מספר "הרחבות" בדמות פוליסות נוספות – ביטוח מקיף וביטוח צד ג'. יש כיום בשוק ביטוח הרכב מגוון רחב של הצעות לפוליסות מסוגים אלה והמחירים וסעיפי הכיסוי מגוונים גם הם. כך לדוגמה, חברות שונות ידרשו מחירי ביטוח מקיף גבוהים או אפילו עלולות לא להסכים כלל לבטח רכב מסויים, אם הוא ישן מאוד, נדיר, או מיוחד, או אם בעליו בעל היסטוריה של עבירות תנועה רבות.


מהם הכיסויים שכולל כל סוג של ביטוח רכב?


ביטוח מקיף לרכב:
זהו ביטוח שאינו חובה על פי חוק ולמרות זאת, רוב הנהגים מצטיידים בו. הוא מכסה מפני פגיעות ברכב המבוטח כגון גניבה, שריפה ופגיעה עקב מעורבות בתאונה וכן מכסה מפני פגיעה ברכב אחר. לרוב ניתן לפצל את הביטוח הזה ולרכוש לדוגמא רק ביטוח כנגד גניבות. תעריפי הביטוח אותם דורשים החברות השונות, נקבע על פי סוג הרכב ונתוני הנהגים שבו. הפיצוי אות יקבל בעל הרכב יקבע על פי רמת הנזק. הביטוח הזה, כולל לרוב גם סעיפים של סיוע בהליכים משפטיים באם אלו נחוצים וכן בהספקת רכב חלופי זמני. קיימת השתתפות עצמית המשתנה מחברה לחברה אותה המבוטח יהיה חייב לשלם כדי להפעיל את הביטוח. למידע נוסף: ביטוח מקיף

ביטוח רכב צד ג':
ביטוח נוסף שקיים, שלא בגדר חובה ואף פחות נפוץ בקרב נהגי ישראל. ביטוח זה מכסה את כל הנזקים אשר נגרמו למי שאינו צד בחוזה, להלן- צד שלישי. נפוץ להיתקל בצורך בביטוח זה בעת תאונות שרשרת אשר פוגעות אף ברכבים אחרים. כל פגיעה שנגרמה לצד השלישי בעקבות בעל ביטוח רכב המבוטח, תכוסה ע"י חברת הביטוח, כולל נזקים שנגרמו לשלטי רחוב, תמרורים וכדומה. גם כאן, תעריפי הביטוח יקבעו על סמך נתוני הרכב והנהגים וסכום הפיצוי, יקבע על פי רמת הנזק. גם כאן, חלה חובת תשלום עצמי כלשהו של המבוטח.
מס' כיסויים מומלצים שניתן לרכוש כהרחבה לביטוח הרכב ברוב החברות בשוק:

• שירות גרירה - כאשר אין באפשרות הרכב לזוז, החברה תספק גרירה והסעה של הנהג למקום חפצו
• שירות מוסך - לקיחת הרכב למוסך לבדיקות ותיקונים
• שירות החלפת גלגל
• טיפול בתביעות צד ג' - באם ברצונו של המבוטח להגיש תביעה כנגד אדם שפגע ברכבו, באפשרות חברת הביטוח לעזור בהליכים משפטיים.


כיצד ניתן להוזיל את פוליסת ביטוח הרכב?


ראשית, הדרך היעילה ביותר לחסוך בהוצאות הקשורות לביטוח הרכב היא להימנע עד כמה שאפשר מתאונות ובכך לא להידרש לשלם את סכום תשלום ההשתתפות העצמית. עוד אחת מהדרכים לחסוך בהוצאות של ביטוח היא על ידי רכישה של פוליסת ביטוח הרכב באופן ישיר מחברת הביטוח ולא דרך סוכן ביטוח. כך למעשה בעל הפוליסה חוסך לעצמו את עמלת סוכן הביטוח ויכול להוזיל עלויות באופן משמעותי. בנוסף, כיום ניתן באמצעות האינטרנט לבצע השוואה מהירה ובחינם בין מגוון רחב של הצעות לביטוח רכב ולבחור את ההצעה והחברה האידיאלית.

עוד דרך יעילה לחיסכון היא הכרזה על נהג נוסף באופן זמני. כלומר, אם אחד מבני המשפחה הוא חייל לדוגמא, ברוב החברות יוכל המבוטח להכריז מול חברת הביטוח, כי רק בסופי השבוע מס' הנהגים שנוהגים ברכב יגדל, לשלם על כך באופן נפרד ובכך לחסוך את ההפרש שהיה משלם אילו החייל היה רשום כנהג ברכב כל השנה, שכן מס' רב יותר של נהגים ברכב מעלה את עלות הפוליסה. לעיתים, בעל הרכב יקבל הנחה בביטוחי הרישות אם יציג עבר של 3 שנים ללא תביעות. כמו כן, אם הרכב הוא בעל מיגונים מקסימליים, או אם הרכב לא מונע בשבת, או אם המבוטח מוכן לוותר על סעיפים מסויימים בפוליסה, ניתן יהיה לדרוש הנחה מסויימת וזאת תשתנה כמובן מחברה לחברה.