חברה בע"מ

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

חברה בע"מ

חברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל) היא התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה עפ"י חוק אצל רשם החברות. כל אדם יכול להקים חברה במידה שהחברה אינה נוגדת את החוק או בלתי מוסרית.

רישום חברה בע"מ
כדי להקים חברה בע"מ, יש למלא ולשלוח אל רשם החברות את שלושת המסמכים הבאים.
• בקשה לרישום חברה
הפרטים הנדרשים לצורך רישום חברה חדשה אצל רשם החברות הם שם החברה, כתובת, מטרות החברה, הון החברה ואחריות בעלי המניות. הרישום כרוך בתשלום אגרה של 2,345 ש"ח.
• תקנון חברה
מטרתו של התקנון היא להסדיר את היחסים בין בעלי המניות. זהו חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה, ובינם לבין עצמם. מי שרוכש מניות של החברה מצטרף למעשה לתקנון ומחויב על פיו, כאילו חתם על החוזה עם יתר בעלי המניות. לכל חברה בע"מ חייב שיהיה תקנון שמפרט את שם החברה, מטרותיה, הון רשום ואחריות בעלי המניות.
• הצהרת דירקטורים

כאשר מגיעים לרישום החברה במשרדי מס הכנסה ומע"מ, יש להציג אישור של רשם החברות וכן תקנון של החברה כפי שאושר על ידו. יש למסור את שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם. בנוסף יש להציג חוזה שכירות או קניה של מקום העסק. אם החברה טרם החלה בפעילותה והיא נמצאת בשלבי הקמה, ייתכן שתידרשו להציג מסמכים נוספים המלמדים על פעילותו העתידית של העסק, לדוגמא: חוזים לביצוע פעולות ואפסקת סחורה או שירותים, אישורי בנייה, רשיונות עסק וכדומה.

מאפיינים עיקריים
* חברה בע"מ הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר קיימת הפרדה בין בעלי החברה לחברה עצמה. האחריות לחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות. כלומר, במידה שהחברה נקלעת לקשיים כספיים ונאלצת להכריז על פשיטת רגל, רכושם הפרטי של הבעלים לא נפגע. בנסיבות מסויימות יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה ולייחס את חובותיה לבעלי המניות.
* מס חברות אשר שיעורו אחיד לכל גובה הכנסה. מס החברות בישראל עומד בשנת 2009 על 26% (בלי תלות בגודל החברה) והוא צפוי לרדת ב-1% כל שנה, עד לרמה של 18% בשנת 2016.
* רווחים שנצברו בקופת חברה בע"מ אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
* עלויות גבוהות של פיקוח רואה חשבון, ביקורת דוחות כספיים והנהלת חשבונות כפולה, לעומת חד צידית וזולה יחסית אצל עוסק מורשה.