עוסק מורשה

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

עוסק מורשה

המונח עוסק מורשה לקוח מחוק מס ערך מוסף (מע"מ) ופירושו עסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מ- 76,884 ש"ח. עוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מסכום זה, אשר נקבע בינואר 2012 ומתעדכן מדי שנה, חייב להירשם כעוסק מורשה ואינו רשאי להירשם כעוסק פטור. קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות חופשיים אשר אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים וחייבים להירשם כעוסקים מורשים, בלי כל קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם. דוגמא: רופא, עורך דין, מנהל חשבונות, יועץ מס, אדריכל, סוחר מקרקעין, סוחר רכב, בעל בית ספר לנהיגה.

פתיחת העסק
אם החלטת שאתה רוצה לפתוח עסק עצמאי כעוסק מורשה, עליך לדווח על כך לרשויות:
• מע"מ. כאן תקבל מספק תיק (זהה למספר תעודת הזהות שלך), פנקס דיווח וכן תעודת עוסק מורשה. צפיה בתעודה.
• מס הכנסה. אחרי הרישום, תקבל פנקס מקדמות לתשלום, והדיווח יהיה חד חודשי או דו חודשי. שיעור המקדמה נקבע כאחוז מסוים מהמחזור לפי המקובל בענף אליו אתה שייך. המקדמות הינן על חשבון המס השנתי, ומבחינת מס הכנסה אתה נקרא "נישום".
• ביטוח לאומי.

דיווח ותשלום למע"מ
עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס. חשבונית המס היא דרישה לתשלום עבור סחורה או שירות (לאחר קבלת התשלום, מפיקים קבלה). החשבונית צריכה לכלול מספר פרטים:
פרטים מלאים של מוציא החשבונית, כולל מספר עוסק מורשה במע"מ.
מספר סידורי.
תאריך ביצוע העסקה.
פרטים מלאים של הקונה או מקבל השרות, ותאור המוצר הנמכר או השירות הניתן.
סכום העסקה בש"ח, כולל מע"מ.
דוגמא לחשבונית מס:

חשבונית מס


העוסק גובה מע"מ מלקוחותיו, כלומר הוא מוסיף עוד 16% לסכום העסקה (נקרא: מע"מ עסקאות), והוא רשאי לקזז מע"מ בגין תשלומים לספקים (מע"מ תשומות). דוגמא לאופן החישוב:
• עסק קנה מוצר במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, מחיר בתוספת 16% מע"מ הינו: 1,160 ₪.
• העסק מכר את המוצר במחיר לפני מע"מ של 1,500 ₪, מחיר ללקוח בתוספת 16% מע"מ הינו: 1,740 ₪.
• מע"מ עסקאות בעסקה הינו 240 ₪. (1,740-1,500 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח.
• מע"מ התשומות בעסקה הינו 160 ₪. (1,160-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק.
בידי העסק נשאר ההפרש שהינו 80 ₪ (240-160 ₪). סכום זה ישולם לשלטונות מע"מ ב- 15 לחודש שלאחר החודש בו בוצעו העסקאות.
אם המוצר היה נמכר במחיר הפסד, פירוש הדבר שהעסק שילם לספק סכום מע"מ גדול יותר מאשר קיבל מהלקוח, והוא יקבל את ההפרש בחזרה משלטונות מע"מ. עוסק מורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים - לפי גובה מחזור העסקאות, לעומת עוסק פטור שמדווח רק פעם בשנה.
הוא אחראי לביצוע כל ההתחייבויות שלקח על עצמו, ולכן רמת הסיכון המוטלת עליו באופן אישי גבוהה בהשוואה לחברה בע"מ.

מה עדיף להיות: עוסק מורשה או פטור?
מספר שיקולים שיש לקחת בבואנו להחליט על צורת הרישום הכדאית:
1. האם ניתן בכלל להירשם כעוסק פטור על פי מאפייני העסק.
2. איזו תדמית העסק שלנו מנסה לשדר?
בראייה שיווקית, סיווג כעוסק פטור עלול לשדר ללקוחות תדמית של עסק קטן ואף חובבני. לעומתו, עוסק מורשה נחשב "רציני" וישנם גופים גדולים שמוכנים לעבוד רק איתו, כדי שיוכלו לקזז מע"מ. מבחינת צמיחה עתידית, מעמד של עוסק פטור עלול ליצור מגבלה פסיכולוגית ("אסור" לי לעבור 76,884 ₪ על מנת לא להפוך למורשה), שתמנע ממנו לפתח את העסק.
3. גודל ההשקעה בעסק - עסק שזקוק להוצאות מהותיות על מנת לייצר הכנסות, כדאי לו להירשם כעוסק מורשה על מנת שיוכל לפחות לקבל חזרה את המע"מ בגין אותן הרכישות.

קישורים