מילון פורקס - מסחר במט"ח

פיפס - Pips
יחידת תזוזת המטבע הקטנה ביותר ביחס ההמרה...

מרווח - Spread
ההפרש בין מחיר המכירה ומחיר הקניה שהברוקר מצטט ללקוחותיו...

נזילות - Liquidity
היכולת לקנות או למכור צמד מטבעות ללא השפעה על המחיר...

סטופ נגרר - Trailing Stop
הזזת מחיר הסטופ לוס כדי לשמור על רווחים, מגן על המשקיע מפני תיקון טכני חזק...

תיקון טכני
תנודת שוק אנטי מגמתית הנוטה לחסל בין 38% ל- 62% מן המהלך המגמתי הקודם...

יחס המרה - Exchange Rate
היחס בין השווי של שני מטבעות...

מינוף - Leverage
כלי המאפשר למשקיע לסחור בסכום כסף גבוה יותר מהסכום אותו הוא הפקיד בפועל...

הוראת הגבלה - Limit order
הוראה שהופכת להוראת כניסה לשוק כמוכר או כקונה כאשר רמת מחיר מסוימת נפרצת...

סטופ לוס - Stop Loss
הוראה כזו מקטינה את החשיפה לסיכון ומאפשרת למשקיע לקבוע נקודת יציאה במקרה של הפסד...

בטחונות - Margin
הסכום המופקד בחשבון העסקה שלך כדי להבטיח את ביצועה של העסקה...


התחלת מסחר