מדריך משכנתא - חלק 3: אישור עקרוני למשכנתא

לפני שחותמים על חוזה רכישה, חובה לוודא שהבנק באמת ייתן לכם את הכסף ובשביל זה מבקשים ממנו אישור עקרוני. זו הסכמה של הבנק לתת לנו משכנתא כאשר נקנה את הנכס.
קונה שלא יוציא אישור עלול לגלות שלא יוכל לעמוד ברכישת הדירה כי לא יקבל מימון, ויידרש לשלם פיצויים למוכר.איך מבקשים אישור עקרוני?
יש שלוש דרכים להגיש את הבקשה:

טלפון - לשוחח עם יועץ בבנק.
אינטרנט - לשלוח "טופס בקשה" דרך אתר האינטרנט של הבנק.
פגישה בסניף - תוכלו לגשת לכל סניף של בנק משכנתאות ולהגיש בקשה.

פרטים שהבנק יבקש לצורך בדיקת הבקשה
• תעודת זהות
• מקום עבודה
• שכר נטו
• פרטים על הנכס המבוקש

מאפיינים עיקריים של האישור
• האישור הוא הצעה של הבנק עבור סכום ההלוואה וגובה הריביות במסלולים השונים.
• ניתן לקבל אותו בכל סניף בנק, ללא תשלום והוא אינו מחייב לקיחת משכנתא.
• תוקף האישור הוא 24 ימים, במהלכם אתם נדרשים להמציא את המסמכים הנדרשים על ידי הבנק.

דוגמא לאישור:

דוגמא לאישור עקרוני למשכנתא

הוראת בנק ישראל לגבי האישור העקרוני:

אישור עקרוני למשכנתא

לאחר קבלת האישור אתם יכולים להחליט לקחת את ההלוואה בתנאים המוצעים ולפתוח תיק משכנתא, או להחליט שהצעת הבנק אינה אטרקטיבית ולהגיש בקשה בבנק אחר.

האם הבנק יכול לבטל אותו?
אישור עקרוני - מאשרים לכם סכום מסוים על בסיס המסמכים שסיפקתם להם.
אישור סופי - חתימה על משכנתה ומעבר כספים בפועל, אחרי סיום כל הניירת כולל בטחונות למיניהם.

אם הכל אמת והכל מדויק, אין סיבה שתקבלו סירוב. הבנקים רוצים לתת משכנתאות, זה העסק שלהם. במקרה שהבנק סיפק אישור עקרוני על סמך המסמכים, צריכה להיות סיבה מיוחדת לא לכבד את האישור. לדוגמא, הבנקים מבקשים דוח עו"ש של כל החשבונות של לוקחי ההלוואה. אם יתברר שיש חשבון נוסף שלא דווח עליו, זה יכול ליצור בעיות. אם יתגלה לאחר האישור העקרוני שוני כלשהו בנתונים שהוצגו לראשונה, או ע"י מסמכים נוספים, או ע"י חיווי האשראי שלכם, או לאחר השמאות - הבנק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את ההצעה שנתן ואף לסרב, במקרה קיצוני.

כעת, נמשיך אל הפרק הבא בנושא מסלולי המשכנתאות