מדריך משכנתא - חלק 3: אישור עקרוני למשכנתא

לפני שחותמים על חוזה רכישה, חובה לוודא שהבנק באמת ייתן לכם את הכסף ובשביל זה מבקשים ממנו אישור עקרוני למשכנתא. זו הסכמה של הבנק לתת לנו משכנתא כאשר נקנה את הנכס.
קונה שלא מוציא אישור עלול לגלות שלא יוכל לעמוד ברכישת הדירה כי לא יקבל מימון, והוא יידרש לשלם פיצויים למוכר.

איך מבקשים אישור עקרוני?

ישנן 3 דרכים להגשת הבקשה למשכנתא וקבלת אישור מן הבנק:

טלפון - לשוחח עם יועץ משכנתאות בבנק.
אינטרנט - לשלוח "טופס בקשה" דרך אתר האינטרנט של הבנק.
פגישה בסניף - תוכלו לגשת לכל סניף של בנק משכנתאות ולהגיש בקשה למשכנתא

פרטים שהבנק יבקש לצורך בדיקת הבקשה
• תעודת זהות
• מקום עבודה
• שכר נטו
• פרטים על הנכס המבוקש

מאפיינים עיקריים של האישור
• האישור הוא הצעה של הבנק עבור סכום המשכנתא וגובה הריביות במסלולים השונים.
• ניתן לקבל אותו בכל סניף בנק, ללא תשלום והוא אינו מחייב לקיחת משכנתא.
• תוקף האישור הוא 24 ימים, במהלכם אתם נדרשים להמציא את המסמכים הנדרשים על ידי הבנק.

הוראת בנק ישראל לגבי האישור העקרוני:
אישור עקרוני למשכנתא

לאחר קבלת האישור אתם יכולים להחליט לקחת את ההלוואה בתנאים המוצעים ולפתוח תיק משכנתא, או להחליט שהצעת הבנק אינה אטרקטיבית ולהגיש בקשה בבנק אחר.

האם הבנק יכול לדחות את הבקשה?
כן. הבנק יכול לסרב לתת משכנתא.

כעת, נמשיך לפרק הבא ונלמד על מסלולי המשכנתאות