חברה בע"מ או עוסק מורשה

מתי משתלם לפתוח חברה בע"מ ומתי עדיף להיות עצמאי (עוסק מורשה)? להחלטה האם להירשם כעצמאי או להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות הן במישור המשפטי והן במישור המיסוי, ולכל אופציה יש יתרונות וחסרונות. אי אפשר להצביע על כלל אצבע שינחה כיצד להתאגד, כל מקרה אמור להיבחן לגופו בהתחשב בנסיבות ובשיקולי עלות מול תועלת.

אחריות מוגבלת בחברה בע"מ
חברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת ומאפשרת לבעליה ליהנות מיתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת. כלומר, אם החברה תקלע לקשיים כלכליים או שיוגשו נגדה תביעות, בעלי המניות יהיו מוגנים ולא ניתן יהיה לעקל את נכסיהם (אלא אם בוצעות הונאות ואז בית המשפט עשוי להורות על הרמת מסך). לעומת זאת יחיד שנרשם כעצמאי יתבע בעצמו ואף יישא בנטל הכספי. אם כך, כאשר אתם בוחנים את כדאיות הבחירה יש לחשוב על פעילות החברה, תלות בהלוואות, ספקים, עובדים, וככל שהסיכוי לתביעות עתידיות גדל כך שיקול זה יטה את הכף לטובת פתיחת חברה בע"מ.

משיכת כספים או השארתם בחשבון העסק
ככל שתרצו יותר להשאיר כספים בעסק, הבחירה העדיפה היא חברה בע"מ, שכן הכסף נשאר בחברה ומאפשר את הפיתוח שלה כישות משפטית עצמאית, ואילו ככל שתרצו למשוך כספים אליכם לכיס כל חודש, עדיף לבחור בעוסק מורשה כי תהליך משיכת כסף מחברה הוא מורכבת יותר.

סחירות ונזילות של מניות
סוגיית הסחירות נותנת לחברה יתרון משמעותי על פני עוסק מורשה. חברה יכולה למכור אחוזים ממנה בדמות מניות, להנפיק מניות נוספות לשם מכירתן והכנסת כסף. לכן ככל שמדובר בעסק משפחתי אישי, בלי שותפים ואינך מתכנן למכור חלקים ממנו, עדיף לפתוח את העסק כעצמאי, וככל שתרצה לסחור בעסק שלך, להכניס שותפים ואולי בעתיד לעבור מעסק פרטי לחברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה, עדיפה האפשרות של פתיחת חברה בע"מ.

עלויות תפעול העסק
החיסרון העיקרי של חברה הוא עלויות התפעול. הדבר מתבטא בהנהלת חשבונות כפולה, ביקורת ועריכת דוחות כספיים של החברה ע"י רואה חשבון כך שלמעשה עלויות ניהול החשבונות הן גבוהות יותר. בנוסף יש לקחת בחשבון עלויות הקמה שכוללות תשלום לעו"ד ואגרות לרשם החברות, ועוד. צריך להיזהר אם כך שההוצאות הנוספות לא תהינה גבוהות מההטבות הגלומות בהקמת החברה. ככל שמחזור העסקים של העסק החדש צפוי להיות גדול יותר, המשמעות של נתוני התפעול היקרים יותר של החברה זניחים יותר, ואילו ככל שמחזור העסקים צפוי להיות קטן יותר כך הנטייה היא ללכת לכיוון של עוסק מורשה.

מיסוי
היתרון הגדול של התארגנות עסקית במסגרת של חברה בע"מ הוא היתרון של תכנון מס. עצמאי מחויב לשלם מיסים על כל רווחיו בשנה בה הופקה ההכנסה לפי מדרגות המס הרלוונטיות לאותה השנה ושיעור המס שלו יכול להגיע ל- 45%, אך בחברה התהליך יותר מורכב. הבעלים של החברה מקבל משכורת מהחברה ועליה הוא משלם מיסים בתור עובד שכיר. לאחר מכן (אם החברה מרוויחה) החברה משלמת מס חברות זאת כמובן אחרי שרשמה כהוצאה את משכורתו של הבעלים. שיעור מס חברות ב- 2011 הינו 24% ואף צפוי לרדת בשנים הקרובות. כפי שאנו רואים נוצר יתרון מיסוי גדול לטובת החברה לעומת היחיד, יתרון זה יישאר כל עוד לא ימשוך הבעלים את רווחיו כדיבידנד, אלא ימשיך וישקיע את יתרת הכספים בעסק כגון: רכישת ציוד ועוד.

במידה שימשוך בעל מניות מהותי את יתרת הרווח לאחר תשלום מס חברות, הוא ישלם 25% מס על הדיבידנד, כך שלמעשה שיעור המס הסופי במשיכת דיבידנד מגיע ל- 43% (נכון לשנת 2011). משמע, חסכון המס בפעילות במסגרת חברה אינו משמעותי למי שמתכוון למשוך את כל הרווחים מהחברה. יצוין כי בשנים האחרונות הצטמצמו פערי המס בין יחידים לחברות ולפיכך חלה ירידה בכדאיות (מהיבט המיסוי) להקמת חברה. יתרון המיסוי הוא אי משיכת יתרת הרווח, אלא השקעתה בחברה לצורך פיתוחה.

לסיכום, מומלץ לכל אחד לבחון את המבנה העסקי המתאים לסוג פעילותו. בבחינה זו יש להתייחס לנקודות נוספות, כגון תדמית, הוצאות אחזקת רכב, שיקולי המשכיות העסק לאחר פרישה, קיזוז הפסדים וכדומה, ולפני קבלת ההחלטה כדאי לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי.

מאמרים של רואי חשבון