ריבית קבועה צמודה או לא?

כיום, כשהאינפלציה בשפל והמדדים אפסיים ואפילו שליליים, האם עדיף לבחור בריבית קבועה צמודה למדד או שאולי כדאי לשלם מראש ריבית גבוהה יותר לטובת השקט הנפשי המתקבל במסלול ריבית קבועה שאינה צמודה?

קבועה צמודה - במסלול זה הריבית קבועה למשך כל תקופת המשכנתא, אבל כל שינוי בגובה מדד המחירים לצרכן משפיע על יתרת הקרן והיא תגדל בהתאמה לפרסומי המדד. ההחזרים החודשיים גדלים בכל תקופה לפי שיעור עליית המדד.

קבועה לא צמודה (קל"צ) - גם במסלול זה הריבית תהיה קבועה למשך כל תקופת המשכנתא, אך בניגוד לקבועה צמודה מסלול זה לא צמוד למדד ולכן ההחזרים החודשיים יישארו קבועים ללא שום שינוי לאורך כל התקופה.

הריבית ההתחלתית במסלול קבועה לא צמודה תהיה גבוהה לעומת קבועה צמודה, פער הריביות בין המסלולים הללו מגלם את המדד. ההחזר החודשי ההתחלתי בקבועה צמודה אמנם נמוך יותר, אך הוא הולך ועולה במשך השנים כאשר עם הזמן הוא משתווה לזה של קבועה לא צמודה ואף עולה עליו בהמשך.

באיזו נקודת זמן ההחזרים משתווים, והקבועה צמודה הופכת ליקרה יותר?

על מנת לתת תשובה לכך נשתמש ב- מחשבון קל"צ או צמודה (קובץ אקסל).

מחשבון ריבית קבועה צמודה או לא צמודה

המשכנתא בסכום של 500,000 ש"ח לתקופה של 25 שנים. הריבית בקבועה צמודה למדד הינה 3.90% והריבית בקבועה לא צמודה הינה 4.60%. (הריביות הממוצעות לפי בנק ישראל, נכון לסוף שנת 2016).

ההחזר החודשי ההתחלתי במסלול קבועה צמודה למדד יהיה 2,616 ₪.

ההחזר החודשי ההתחלתי במסלול קבועה לא צמודה למדד יהיה 2,808 ₪.

הפער ביניהם עומד על 192 ₪.

בהנחה שהאינפלציה הממוצעת לטווח הארוך תנוע סביב 2%, אמצע יעד האינפלציה של בנק ישראל, ההחזרים החודשיים של שני המסלולים יהיו זהים כעבור 4 שנים, שאחריהן ההחזר במסלול הצמוד יהיה גבוה יותר.

במדד של 1% נקודת האיזון תהיה 8 שנים.

המסקנה

אם אתם מתכוונים להישאר עם המשכנתא לטווח ארוך, ישתלם לכם לקחת את מסלול קבועה לא צמודה. הסיבה לכך היא שהמדד הנמוך לא יישאר איתנו לאורך עשרות שנים, ולכן נוח ומשתלם לקנות הגנה לתקופה כל כך ארוכה, שבה המדדים יכולים להיות גבוהים מאד.

מנגד, אם אתם חושבים שתפרעו את המשכנתא או תמכרו את הדירה בעתיד הקרוב (טווח קצר, עד 6-7 שנים מהיום), אפשר לשקול מסלול צמוד.