משכנתא בריבית ליבור

ליבור (Libor) היא ריבית בין-בנקאית שבה מלווים הבנקים זה לזה אשראי לתקופות שונות - 3 חודשים, 6 חודשים וכדומה. Libor היא קיצור של London InterBank Offered Rate.
בשונה מריבית הפד (FED) שנקבעת על ידי הבנק המרכזי בארה"ב – הפדרל ריזרב, ריבית הליבור לא נקבעת על ידי ממשלה כלשהי. במקום זאת, שיעור הליבור מחושב באמצעות סקר יומי שעורך איגוד הבנקאים הבריטי (BBA) כל יום בלונדון בקרב 16 בנקים גדולים לגבי עלויות ההלוואות הבין בנקאיות לטווח קצר, ועד הלוואות בין בנקאיות לשנה. האיגוד מקבל מן הבנקים את המידע על בסיסי יומי, מתעלם מארבע הריביות הגבוהות ביותר ומארבע הריביות הנמוכות ביותר, ואז מוצא את הממוצע של 8 הנותרות אשר יהווה את ריבית הליבור.

ריבית ליבור מול ריביות אחרות
קיימת קורלציה בין ריבית הליבור לבין הריביות של הבנקים המרכזיים בעולם, אבל הן לא מתנהגות 1:1. התרשימים הבאים מציגים את שיעור הליבור מול שיעור ריבית הפד, ואת ההפרש בין שתי הריביות בין השנים 2000-2010. לדוגמא, בשנת 2008 המרווח בין שתי הריביות התרחב: כאשר הנגידים בכל העולם הורידו את הריביות לרמות אפסיות בזמן המשבר הכלכלי, ריבית הליבור דווקא עלתה והתקרבה ל- 4%.


ריבית ממוצעת על משכנתאות

ריבית ממוצעת על משכנתאות


* עליית הליבור מצביעה על כך שהבנקים חוששים להלוות זה לזה, תופעה שידועה כ- "מחנק אשראי". ירידה בליבור מאותת על הפשרה של הקיפאון בו נתון שוק ההלוואות הבין בנקאיות.

* לאורך זמן, הרמה הממוצעת המייצגת של ליבור (דולרי) היא כ- 4.5%.

שילוב ריבית ליבור בהלוואת משכנתא
אחד המסלולים האפשריים ללקיחת משכנתא הוא משכנתא צמודת מט"ח, שבה ההחזר החודשי מושפע מן השינויים בשער הדולר ומשינוי בריבית הליבור. הכדאיות של מסלול כזה צריכה להיבחן תוך השוואה שלו מול מסלולים אחרים ובחינת מגמות לטווח ארוך.

אי אפשר לצפות מראש כיצד שערי מט"ח ישתנו ובהצמדה למט"ח קיימת תנודתית - שער החליפין של הדולר עשוי לעלות או לרדת מדי חודש. מנגד, במסלול צמוד למדד קיימת עלייה מתמדת שכן בראייה רב שנתית המדד רק עולה ולא יורד.

בעשר השנים האחרונות, סטיית התקן של ריבית הליבור נמוכה מסטיית התקן של ריבית הפריים בישראל. פירוש הדבר שהליבור תנודתית פחות מן הפריים, כלומר, השינויים כלפי מעלה או מטה בליבור יהיו מתונים יותר מן השינויים בפריים.

לסיכום, שילוב של ליבור במשכנתא שלכם אינו פסול, ובמצבים מסוימים הוא יכול לגדר את הסיכונים הכרוכים במסלולים אחרים. יחד עם זה, בשל החשיפה לשינויים בשני גורמים (שער החליפין וריבית הליבור), מומלץ שחלקו של המסלול לא יעלה על 20% מן הסכום הכולל של ההלוואה.