מדד תשומות הבניה

מהו מדד תשומות הבניה?

מדד תשומות הבניה משקף את מחירי הבנייה של הקבלנים. מרכיביו העיקריים הם שכר עבודה ומחירי סחורות - ברזל, בטון, אלומיניום וחומרי גלם אחרים. המדד מתפרסם ב- 15 לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד משפיע רק על אלו שרוכשים מקבלן. הקבלן מעוניין להגן על עצמו מהשינויים בעלויות ולמנוע הפסדים עד תום העבודות, ולכן הוא מצמיד את מחיר הדירה למדד.

התנהגות לאורך השנים

המדד נמצא בדרך כלל במגמת עלייה. על פי דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, התייקרות הדירות בישראל - השלכות ודרכי התמודדות, ענפי תשומות הבנייה בישראל, לרבות מלט, בטון ועוד, הם ריכוזיים יחסית, והדבר תורם לעלייה הריאלית המתמשכת שלו.

ארנון ברק מחטיבת המחקר של בנק ישראל ציין בסקירתו ענף הבנייה ותרומתו לצמיחה כי קיים קשר חלש בין המדד למחירי הדירות: לדוגמה, מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ירד ריאלית ב- 16% מ- 1994 עד 2015, בשעה שמדד מחירי הדירות עלה ב- 36%. הוא מסביר זאת בכך שהתנודתיות במחירי הדירות אינה נובעת, ככל הנראה, מתמורות בעלות הבנייה, כי אם משינויים דמוגרפיים וכן מהמדיניות בתחום תכנון הקרקעות - זו מובילה לכך שההיצע מגיב לביקוש לאט.

במדד יש עונתיות מסוימת (למשל, בעונת הקיץ המדדים בדרך כלל גבוהים יותר), אך הוא קשה מאוד לחיזוי כי הוא תלוי במחירי הסחורות בעולם.

המדדים השנתיים משנת 2010 ועד היום:
2010: 3.9%+
2011: 3.8%+
2012: 3.3%+
2013: 1.4%+
2014: 0.8%+
2015: 0.9%+
2016: 1.5%+
2017: 1.9%+
2018: 2%+

בינואר 2019 רשם המדד עלייה משמעותית של 0.6%.

חישוב ההצמדה

מדד זה פועל בדומה למדד המחירים לצרכן, אך במקום להשפיע על יתרת הקרן במשכנתא, הוא משפיע על יתרת התשלומים שטרם שילמתם לקבלן.
לדוגמא: אם יתרת התשלומים שלכם לקבלן עומדת על 1,000,000 שקל, ומדד תשומות הבניה עלה ממועד ההצמדה ועד למועד התשלום ב-2%, תצטרכו לשלם לקבלן סכום נוסף של 20,000 שקל עבור ההצמדה.

תוכלו להשתמש במחשבון הבא כדי למצוא את סך ההצמדה בהתאם לתוכנית התשלומים שלכם. יש להזין בו את התשלומים העתידיים ואת זמנם (כמה חודשים יעברו ממועד החתימה על הסכם הרכישה).

לחצו כאן לפתיחת המחשבון - קובץ אקסל.

מחשבון הצמדה למדד תשומות הבנייה

הקשר למשכנתא

הבנק לא מחשיב את הכספים ששילמתם על חשבון המדדים כחלק מערך הדירה, ולכן לא ייתן עבורם משכנתא.

מה אפשר לעשות?

אפשר לפנות ישירות אל הקבלן ולבקש ממנו שלא יצמיד את החוב שלכם. תוכלו להציע חלופה כדוגמת הצמדות למדד המחירים לצרכן - מדובר במדד עם תנודתיות נמוכה יותר אשר מבטיח פחות הפתעות. כאשר שוק הנדל"ן נמצא בהאטה, יש סיכוי שהוא ילך לקראתכם.

אפשרות נוספת היא להקדים את התשלום עבור הדירה החדשה, וכך נמנעים מתשלומי מדדים. עם זאת, מבחינה כלכלית כדאי לדעת שהנזק מההצמדה הינו לעתים קרובות קטן מהנזק של תשלום לפני הזמן. אם למשל לצורך התשלום המוקדם נמכור תיק השקעות שמניב תשואה שנתית של 4%, בזמן שהמדד עלה 2% בשנה, ניתן לראות שזה לא כדאי. בנוסף קיים סיכון בעסקה בה אתם משלמים כסף רב מראש, בעיקר אם הדירה נמצאת בשלבי תכנון מוקדמים. הדבר הכי חשוב הוא לקבל את הבטחונות לכל שקל שאתם משלמים לקבלן. רק אחרי זה אפשר לדבר על הקדמת תשלום.

לסיכום

מדד התשומות משפיע על מחיר הדירה הסופי ויש לקחת אותו בחשבון. מומלץ להכין עבורו כסף פנוי שתוכלו לשלם ברגע שתקבלו את הדירה.

מחשבון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה