מסלול פריים

ריבית פריים, המסומנת בקיצור כ- P או "פ", מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין.

שיעור ריבית הפריים הינו ריבית בנק ישראל בתוספת קבועה של 1.5%. אם למשל ריבית בנק ישראל היא 2%, ריבית הפריים תהיה 3.5%, ואם בנק ישראל העלה את הריבית ל- 2.5%, ריבית הפריים תתעדכן בעקבותיה ל- 4%.בנקים למשכנתאות נותנים בהלוואות לדיור מרווח פוחת מהפריים. אם ריבית הפריים עומדת על 3% וקיבלתם פריים 0.7%- אז הריבית לפיה תשלמו היא 2.3%.

על פי הנחיית בנק ישראל, רק שליש מהמשכנתא יכול להילקח בריבית צמודת פריים.

יתרונות וחסרונות

מסלול הפריים הוא מסלול שבו קרן המשכנתא אינה צמודה למדד ואפשר לפרוע אותו ללא עמלת פירעון מוקדם.
מנגד, הוא טומן בחובו סיכון של עליית ריבית.

מחשבון

המחשבון הבא מאפשר לכם לבדוק איך עלייה בריבית הפריים תשפיע על ההחזר החודשי שלכם.מגמות

משקלן של המשכנתאות הלא צמודות בריבית על בסיס פריים מתוך סך המשכנתאות לציבור היה 33% בממוצע בשנת 2007. החל מסוף 2008, בעקבות המשבר העולמי הפיננסי שהוביל בנקים מרכזיים בעולם ובכללם בנק ישראל להורדת ריבית משמעותית, ריבית הפריים ירדה מרמה של 5.75% בספטמבר 2008 ל- 4% בדצמבר 2008. הירידה נמשכה בתחילת 2009 עד לרמת שפל של 2% בלבד והציבור נהר למסלול הפריים.

בהמשך נרשמה ירידה במשקל ההלוואות הללו כך שבשנת 2011 הן היוו פחות ממחצית, בין היתר בעקבות העלאת ריבית בנק ישראל מרמת שפל של 0.5% באמצע 2009 ל- 3% בחודש אפריל 2011 וציפיות להמשך המגמה. כמו כן השפיעו על תהליך זה הנחיות שונות של המפקח על הבנקים, אשר פועל להקטין את חלקן של משכנתאות אלו בגלל הסיכון לזינוק משמעותי בהחזר החודשי של הלווים במקרה של עליית ריבית.

במקביל, חלה ירידה במשקל המשכנתאות הצמודות מרמה של 54% ב- 2007 לרמה של 33% ב- 2009, אולם בהמשך חלה עלייה. משקל ההלוואות הצמודות למט"ח נע באותן שנים בין 4% ל- 9%.

הטבלה הבאה מציגה את התפלגות המשכנתאות לפי סוגיהן, נכון לאמצע שנת 2014.

הלוואות


בין יוני 2014 לספטמבר 2015 גדלה יתרת המשכנתאות ל- 284 מיליארד ש"ח. מנתוני בנק ישראל עולה כי נכון לספטמבר 2015, 36.2% מן המשכנתאות נלקחו במסלול פריים, 28.7% במסלול ריבית משתנה צמודה, 17.5% במסלול ריבית קבועה צמודה, 14.9% במסלול ריבית קבועה לא צמודה ו- 7.2% במסלול מט"ח.