חישוב משכנתא

גולשים רבים, מסיבות השמורות עמם, מבקשים את הנוסחאות האלגבריות של חישוב החזר המשכנתא החודשי וחישוב יתרת ההלוואה. להלן הנוסחאות לחישוב.

1. הנוסחה הבאה נועדה לחישוב ההחזר החודשי הקבוע (P) הנדרש להחזר מלא של הלוואה בגובה L שקלים, במשך תקופה של n חודשים בריבית חודשית c. (אם הריבית השנתית היא 6% לדוגמא, c יהיה 0.06/12 או 0.005).

חישוב משכנתא


2. הנוסחה הבאה נועדה לחישוב יתרת הלוואה (B משמעותו Balance) המבוססת על תשלום חודשי קבוע אחרי p חודשים.

חישוב משכנתא


חישוב באמצעות אקסל
הפונקציה הפיננסית PMT באקסל מאפשרת לחשב את גובה התשלום החודשי שנדרש על פי גובה המשכנתא, משך תקופת ההחזר ושיעור הריבית.


פונקציה PMT


כאשר:
Rate הוא גובה הריבית החודשית, ביחידות של אחוזים חלקי 100 חלקי 12. למשל, אם הריבית השנתית היא 6%, יש להזין 0.005.
Nper הוא מספר החודשים של תקופת ההחזר.
Pv הוא גובה המשכנתא שקיבלנו.
 חישוב משכנתא - אקסל לנוחיותך, הכנו עבורך גיליון אקסל המבוסס על פונקציה זו. אל גיליון החישוב באקסל.

כדי לחשב את גובה התשלום על חשבון הקרן, נשתמש בפונקציה PPMT.
כל הפרמטרים זהים לפונקציה PMT והפרמטר הנוסף Per הוא מספר החודש שבו מעוניינים למצוא את גובה ההחזר המכסה את הקרן.

בין אם תבצעו את החישובים באופן ידני, בגיליון אקסל או באמצעות מחשבון, רצוי להבין כי הפרמטרים העיקריים המשפיעים על ההחזר החודשי הם שלושה: סכום המשכנתא, הריבית ותקופת המשכנתא.

חלק ניכר מן ההחזר הוא תשלום ריבית. למשל, בהלוואה של 600,000 שקלים, הניתנת בריבית של 3% למשך 20 שנה, תגלו שהוצאות הריבית המצטברות יגיעו ל- 198,000 שקלים - כמעט שליש מן המשכנתא! ככל שתקצרו את התקופה, תשלומי הריבית יפחתו ואיתם סך כל ההוצאות.

משכנתא היא ההוצאה הכי גדולה שלכם, לא מדובר פה על קנייה של בגדים, תכשיטים או אפילו מכונית, מדובר כאן על חוב של מאות אלפי שקלים שילווה אתכם לאורך שנים ארוכות, וישפיע מאד על המצב הכלכלי שלכם. כדי למנוע טעויות מומלץ לקבל כמה שיותר הצעות מהבנקים, להשוות ביניהן וכך להשיג ריבית נמוכה בתנאים הטובים ביותר.