משכנתא ונפט

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

הקשר בין מחיר הנפט לריבית המשכנתא

ישנם משתנים פיננסיים רבים אשר משפיעים על ריבית המשכנתא. על אחד מהם כנראה לא חשבתם - מחיר הנפט.

באופן כללי, הריבית רגישה מאד לאינפלציה. נפט משמש כחומר גלם חשוב ביצור מוצרים שונים כגון מוצרי פלסטיק וניילון, חומרי הדברה, צמיגים סינטטיים, צבעים ועוד. עלייה במחירו מגדילה את ההוצאות במשק ויוצרת לחצים אינפלציוניים, שבתורם מגדילים את הסיכוי לעליית ריביות. בשנות ה- 70 נרשמה בארץ אינפלציה שנתית בשיעורים דו-ספרתיים הגבוהים מ- 30%, בין היתר כתוצאה ממשבר האנרגיה העולמי, כאשר ארצות ערב צמצמו את אספקת הנוזל השחור וגרמו להעלאה חדה של מחירו. הקשר קיים גם בכיוון ההפוך - הציפיות ביחס לעליית הריבית יכולות להתמתן לאור ההשפעה הממתנת של הירידה של מחירי הנפט, על האינפלציה.

קשר עקיף זה הוזכר בדיון האחרון של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. חברי הוועדה ציינו כי ירידה במחיר הנפט מעכבת את האינפלציה ולכן מעכבת את העלאת הריבית בישראל.

התרשים הבא מציג את מחירה של חבית נפט מסוג WTI המופק בארה"ב (דולרים, ציר ימני) וגובה הריבית הממוצעת על משכנתא בריבית קבועה לא צמודה למדד לתקופה 15 שנים בישראל. מצאנו קורלציה חיובית בינונית של 0.35 בין מחיר הנפט לריבית המשכנתא במהלך עשר השנים האחרונות. מעבר אל קובץ הנתונים.

גרף ריבית משכנתא בישראל ומחיר הנפט

Ratti ו- Vespignani מייחסים 13% מהשינויים בריבית של הבנקים המרכזיים למחירי הנפט.

Gertler, Watson ו- Bernanke דיווחו (2004) כי עלייה של 10% במחיר הנפט קשורה לעלייה של 1.5% בריבית הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית. הם מציינים שהעלאה חדה מדי של הריבית בתגובה למחירי נפט גבוהים כדי לשלוט באינפלציה משיגה תוצאה של צמצום מוניטרי אשר מדכא פעילות כלכלית. לעומתם, המודל של Carlstrom ו- Fuerst מעריך עליית ריבית של 1.12%.

במחקרם של Yucel ו- Brown נמצא כי עלייה במחירי הנפט מובילה לעלייה בריבית הבין-בנקאית, עלייה קטנה יותר בריבית קצרת הטווח ועלייה קטנה עוד יותר בריביות הארוכות. הם הראו באמצעות מודל VAR (vector auto-regressive) שהריבית הבין-בנקאית עלתה ב- 0.16% כעבור ארבעה חודשים, והריבית קצרת הטווח טיפסה ב- 0.1% כעבור ארבעה חודשים. העלייה המקסימאלית של הריבית הארוכה הייתה 0.07%, ונרשמה אחרי שבעה חודשים.

Mercedes Padilla מהמחלקה לארכיטקטורה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, בחנה (2005) כיצד משפיעים מחירי הנפט ואינדיקאטורים כלכליים נוספים על שוק הנדל"ן בקלגרי, קנדה. היא מצאה כי עלייה של 2$ במחיר הנפט מייקרת כעבור שנתיים את מחירי הבתים ב- 1%, ומסבירה את העיכוב בכך שההתרחבות הכלכלית ("economic viability" במקור) לא מתרחשת באופן מיידי. עוד עלה מהמחקר, כי מחירי הנדל"ן רגישים במידה זהה לשינוי חיובי או שלילי במחירי הנפט, שער החליפין, ושיעור הריבית.

גרף של הריבית בארה"ב לעומת מחיר חבית נפט
גרף ריבית בארה
מקור: Oil Prices, Monetary Policy, and Counterfactual Experiments