מחשבון תכנון

המחשבון מאפשר לכם לבדוק איזו משכנתא תוכלו לקבל וכמה תשלמו עליה.
הזינו את מחיר הנכס, ההון העצמי שלכם, וההחזר החודשי המבוקש.

תקבלו משכנתא המחולקת לשני מסלולים ("תמהיל") שמרכיבים את רוב המשכנתאות:
מסלול פריים שבו ההחזר משתנה לפי השינוי בריבית בנק ישראל.
מסלול ריבית קבועה לא צמודה למדד שבו ההחזר קבוע לכל תקופת ההלוואה.

הריביות במחשבון הן ריביות המשכנתא העדכניות לפי כל מסלול ותקופה, והוא מתאים את הריבית לאחוז המימון.


מחשבון לתכנון משכנתא כניסה למחשבון (קובץ אקסל).

מחשבון תכנון משכנתא