מה זה מחזור משכנתאות?

מיחזור הוא פעולה של סגירת משכנתא קיימת ולקיחת משכנתא חדשה בתנאים טובים יותר המתאימים גם למצבכם הכלכלי וגם לתנאי השוק. המיחזור מאפשר לכם לעבור מהמסלול בו אתם נמצאים למסלול אחר, אשר בו הריבית והתשלומים שונים ואטרקטיביים יותר.

שינויים שאפשר לבצע באמצעות מיחזור

• להאריך או לקצר את תקופת ההלוואה
• להקטין או להגדיל את ההחזר החודשי
• לנצל ריביות נמוכות בשוק על מנת לקבע ריבית משכנתא חדשה
• תנאי ההלוואה (ריביות, מועד שינוי הריבית, שיטת החזר וכו')

באילו מצבים כדאי למחזר?

קשיים בתשלומים - אפשר למחזר להלוואה חדשה עם פריסה לתקופה ארוכה יותר ותשלומים חודשיים קטנים יותר. חלק מהלווים בוחרים באפשרות זו בעקבות תוספת ילדים למשפחה, קיצוצים בשכר, תכנון לא נכון של התקציב המשפחתי וכיו"ב.

שיפור במצב הכלכלי - אם ההכנסה שלכם גדלה או שקיבלתם סכום גדול, תוכלו להחזיר חלק מהמשכנתא מיד, או לקצר תקופה ולהגדיל את ההחזרים החודשיים כדי להיפטר מהר מהחוב ולשלם פחות ריבית.

שינויי הריבית בשוק - הריבית במשק ירדה ותנאי השוק השתנו (מאז שלקחתם את המשכנתא). מיחזור עשוי להביא לתנאי החזר נוחים והפחתה בעלויות.

בדיקת הכדאיות של מיחזור משכנתא

יש להתחשב בעלויות הנלוות הבאות:

עמלת פירעון מוקדם של ההלוואה הישנה - זהו "קנס" שנדרש לשלם אם רוצים להחזיר את ההלוואה לפני המועד שסוכם בתנאי ההלוואה. העמלה נועדה על מנת לפצות את הבנק עבור ההפסד הכלכלי שנגרם לו, ככל שעמלה זו גבוהה כך ה"נזק" לבנק גדול והתועלת של המחזור גדולה יותר בשבילכם. יש לשקול את החשיפה לעמלה זו ואת הרווח שמשיגים אם משלמים אותה.

• הוצאות הכרוכות בהקמת הלוואה חדשה - עמלות, שמאות, אגרות, חידוש ביטוחים ורישומים אצל הגורמים הרלוונטיים.

תהליך המיחזור

השלב הראשון בתהליך הוא קבלת דוח יתרה לסילוק מהבנק. דוח זה מציג את יתרת החוב, כולל עמלת הפירעון המוקדם נכון לאותו יום. דוגמא לדוח יתרה לסילוק:

דוח יתרה לסילוק


בשלב הבא בודקים איך ההחזר החודשי והכולל משתנים בהתאם לשינוי בריבית ובמסלולים, ומה החסכון שאפשר להשיג בכל תרחיש.

כלים חשובים

מחשבון עמלת פירעון מוקדם
מחשבון פירעון חלקי
סימולטור מחזור

לקריאה נוספת

מה צריך לבדוק? - מדריך של משרד האוצר