ממוצע נע

ממוצע נע פשוט (Moving Average)
ממוצע נע הינו אינדיקטור טכני עוקב מגמה המעיד על שינוי מגמה בשערו של מטבע מסוים. האינדיקטור מבוסס על נוסחה פשוטה לחישוב השער הממוצע של המחיר ב-X ימי המסחר האחרונים ומציג בצורה ממוצעת את שערו של המטבע בתקופה האחרונה לפי יחידות הזמן שקבענו עבורו. הממוצע הנע מהווה קו מגמה דינמי המתעדכן באופן שוטף, ומופיע לצד גרף המחירים הקיים בשוק. אם השער בגרף המחירים נמוך מעקום הממוצע הנע, הרי שיש מגמת ירידה, ואם השער בגרף המחירים גבוה מהממוצע הנע, קיימת מגמת עליה.

מטרות הממוצע הנע
לאינדיקטור זה שתי מטרות עיקריות:
- זיהוי המגמה והתפתחותה.
- איתותי כניסה ויציאה כאשר שהמגמה הסתיימה ומתחילה מגמה חדשה. איתות קניה יתקבל כאשר הממוצע נחצה כלפי מעלה, ואיתות מכירה יתקבל כאשר הממוצע נחצה כלפי מטה. כל זמן שהמחירים בגרף המחירים נסגרים מתחת לקו הממוצע הנע הסוחרים מחזיקים בפוזיציית Short ולהיפך.

בחירת התקופה לחישוב הממוצע
ככל שנבחר בתקופת זמן יותר קצרה לחישוב הממוצע, כך הפיגור אחר מהלכי השוק יהיה קטן יותר ועקום הממוצע יגיב במהירות לשינויים בשוק. אולם, מהירות התגובה גוררת איתותי סרק ו-"רעשי מסחר" בשל העובדה שככל שמספר השערים עליהם מבוסס הממוצע קטן, כך יושפע עקום הממוצע יותר מכל תנודה.
מנגד, ככל שנבחר מספר ימים גדול יותר לצורך חישוב הממוצע, בעיית ה-"רעש" ואיתותי הסרק תנוטרל ואפשר יהיה לקבל סימנים (איתותים) חזקים ונכונים יותר. אולם, הם יתקבלו בזמן מאוחר יותר כי עקום הממוצע יפגר אחר השוק והתגובה שלו לשינויים בשוק תהיה איטית.
למסחר בטווח קצר משתמשים בדרך כלל במרווח זמן של 3, 5, או 8 ימים.

דוגמה לחישוב ממוצע נע פשוט
בממוצע נע פשוט לכל אחת מיחידות הזמן משקל שווה בחישוב הממוצע. דוגמא לחישוב ממוצע נע פשוט ב-3 ימי המסחר האחרונים. נשקלל את שערי הסגירה של כל אחד מהימים ונחלק ב-3:
4+5+6 = 15
15/3= 5
החישוב יחזור על על עצמו עבור כל מחיר בגרף המחירים בהתאם לתקופת הזמן שבחרנו, וכך נוצרת עקומה העוקבת אחרי שערי המסחר. למשל, אם מחיר הסגירה ביום הרביעי יהיה 8, נוסיף לחישוב את ערך היום הזה ונחסיר את היום הראשון:
5+6+8 = 19
19/3 = 6.33

ממוצע נע אקספוננציאלי (Exponential Moving Average)
נותן משקל גדול יותר בחישוב הממוצע לימים האחרונים של התקופה שנבחרה.

תפריט


ניתוח טכני