זכאות למשכנתא מטעם המדינה

מהי בעצם הזכאות?

זכאות משכנתא היא הלוואה בתנאים מועדפים שניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון ומיועדת לסייע לאוכלוסיות חלשות בעת רכישת נכס מגורים. המדינה קבעה כמה קריטריונים שאם אתם עומדים בהם אתם תהיו זכאים להלוואה מסובסדת.

מאפיינים

1. גובה המשכנתא לזכאים מחושב בהתאם לצבירת ניקוד. אם צברתם יותר מ- 599 נקודות אז אתם נכללים בקטגוריית הזכאים והסכום שתקבלו תלוי במספר הנקודות. אופן חישוב הנקודות:

• שנות נישואין: שנת נישואין ראשונה מקנה 250 נקודות ולאחר מכן כל שנה שווה 50 נקודות נוספות.
• מספר ילדים: הילד הראשון מזכה אתכם ב- 350 נקודות וכל ילד נוסף ב- 150 נקודות. החל מהילד החמישי תקבלו רק תוספת של 100 נקודות עבור כל ילד.
• אחים: כל אח או אחות שיש לכם = 50 נקודות. האח הרביעי מזכה ב- 250 נקודות והחמישי מזכה ב- 200 נקודות.

נמחיש בדוגמא: בני זוג נשואים שנתיים, יש להם ילד אחד, לאבא יש אחות ולאמא יש שני אחים. בני הזוג יצברו 800 נקודות (300+350+150).

השתמשו במחשבון הזכאות כדי לבדוק כמה נקודות יש לכם ואת גובה הסיוע שאתם יכולים לקבל.

2. הזכאות היא הלוואה שהמדינה מעניקה לכם, והבנק הוא רק צינור להעברת הכספים אליכם. כדי לקבל אותה יש להוציא בסניף הבנק תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון.

3. הזכאות אפשרית רק לדירה ראשונה.

4. ההלוואה בריבית קבועה צמודה למדד וניתנת לתקופה של 10 עד 30 שנים.

5. אין בה קנס פרעון מוקדם.

6. הזכאים יקבלו ריבית נמוכה ב- 0.5% מהריבית הממוצעת של המשכנתאות הצמודות לאותה תקופה. לדוגמא, אם הריבית הממוצעת הינה 3.4% אז הזכאי יקבל את ההלוואה בריבית 2.9%. יחד עם זאת הריבית לא תעלה על 3%, גם במקרה שהריבית הממוצעת מעל 3.5%.

7. בעקבות תלונות של לווים, בנק ישראל הורה לבנקים לא להציע ריביות גבוהות יותר למשכנתאות המשלבות הלוואת זכאות לעומת הלוואות זהות שניתנות מכספי הבנק בלבד.

פיתחנו מחשבון לפי שיטת הניקוד של משרד השיכון, ותוכלו לבחון בעזרתו את הזכאות שלכם בקלות.

מחשבון נקודות זכאות למשכנתא כניסה למחשבון (קובץ אקסל).


האם כדאי לשלב את הזכאות בתמהיל המשכנתא שלכם?

כפי שניתן לראות, לזכאות יש יתרונות. אולם, מומלץ לבצע סימולציה בשקלול מדד של 2% מול מסלולים אחרים, כדי לבדוק אם היא משתלמת.

הטבלה הבאה משווה בין הלוואת הזכאות למסלולים אחרים: ריבית קבועה לא צמודה, משתנה לא צמודה ומשתנה צמודה. הריביות עדכניות לחודש אוגוסט 2018.


השוואה בין הלוואת זכאות למסלולי משכנתא אחרים


לתקופה של 20 שנים, בהנחת מדד שנתי של 2% ועליית ריבית שנתית של 0.25%, ההחזר הכולל שישלם זכאי משרד השיכון יהיה גבוה יותר מההחזרים במסלולי הקל"צ והמשתנה הלא צמודה. בנוסף, יתרת החוב בחלוף 10 שנים תהיה גבוהה יותר כי הקרן מסתלקת לאט יותר.

בראייה היסטורית, הריבית של הזכאות לא הייתה אטרקטיבית ונחשבה אפילו ליקרה ביחס לריבית הנמוכה על משכנתאות בשוק החופשי. שילוב שני הגורמים האלה הביא לירידה חדה בכמות מממשי הסיוע מאז שנת 2002 בשיעור מצטבר של 88.5%.


מגמת נטילת משכנתאות לזכאים
מקור: תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנות הכספים 2016-2015


צניחה של מעל 90%: רוכשי הדירות ויתרו על הטבות משכנתא מהמדינה, אתר וואלה