עוסק פטור

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

עוסק פטור

עוסק פטור הינו עוסק הפטור מתשלום למע"מ, ומחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 76,884 ש"ח. תקרה זו בתוקף מיום 1 בינואר 2012, והחל משנת 2014 היא תוגדל לסך של 100,000 ש"ח.
העוסק לא גובה מע"מ מלקוחותיו, ויכול להוציא חשבוניות עיסקה ו/או קבלות, אך לא חשבוניות מס. הוא אינו יכול לדרוש החזר של מס התשומות (ההוצאות) ששולם על ידו.
יש לציין, כי קיימים בעלי עיסוקים אשר אינם יכולים להירשם במע"מ כעוסקים פטורים אלא חייבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת בלי כל קשר לגובה מחזור העסקאות שלהם:
* בעלי מקצועות חופשיים כגון אדריכלים, פסיכולוגים, עורכי דין, רואי חשבון, מנהלי חשבונות וכו'.
* סוחרי מקרקעין, סוחרי רכב, בעלי בית ספר לנהיגה.

פתיחת תיק עוסק פטור - שלבים בתהליך
פתיחת תיק במע"מ, באמצעות טופס 821. מספר תעודת הזהות יהיה מספר התיק.
פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה.
פתיחת תיק בביטוח הלאומי.

התנהלות שוטפת
העוסק מחוייב לנהל רישומי הוצאות והכנסות בספר תקבולים ותשלומים, שאותו ניתן לרכוש בחנות כלי כתיבה.
העוסק מקבל בתחילת השנה פנקס מקדמות ממס הכנסה, באמצעותו הוא מדווח אחת לחודשיים על גובה ההכנסות ומשלם מקדמה לפי האחוז שקבע פקיד השומה. כלומר, על ההכנסות בחודשים ינואר-פברואר, יש לשלם מקדמה עד 15 במרץ. מצורפת דוגמא למקדמה, שבה אחוז המס שנקבע הוא 6.2%.

דיווחים שנתיים לרשויות המס
עוסק פטור מדווח בסוף שנת המס שני דיווחים:
1. דיווח למע"מ על גובה מחזור העסקאות השנתי. מצורפת דוגמא לדיווח שנתי למע"מ על עסקאותיו שהסתכמו ב- 17,593 ש"ח. שימו לב שיש לכם שלוש אפשרויות דיווח: הראשונה - לדווח על מחזור העסקאות, השניה - לדווח שלא היתה פעילות עסקית החייבת בדיווח למע"מ בשנה החולפת, והשלישית היא בקשה לסגור את התיק כי אין פעילות עסקית כלשהי. אם מחזור העסקאות שלו עולה על הסכום המקסימלי שנקבע, הוא יהפוך להיות עוסק מורשה.
2. דיווח למס הכנסה. מס הכנסה שולח בדואר את טופס 1301 - זהו דוח הוצאות והכנסות שאותו יש למלא עם כל הנספחים הנדרשים ולהגיש עד סוף אפריל.

שילוב של עוסק פטור ושכיר
שכיר בעל הכנסה קבועה, אשר במקביל נרשם כעוסק פטור, מגיש דוח שנתי בסוף שנה שכולל גם אישור מקורי של המעביד על תשלומי השכר (טופס 106). לצורך חישוב מס הכנסה שנתי, מס הכנסה מחבר את משכורתך כשכיר ואת הכנסותיך כעוסק פטור, ובהתאם נקבע גובה המס אותו תשלם. אין צורך לבצע תיאום מס כי הדבר לא נחשב לשתי עבודות.
בחישוב סכום ההכנסה המקסימאלי שמהווה תנאי לעוסק פטור במע"מ, לוקחים רק את ההכנסות שלך כעוסק ולא מכלילים את המשכורת.
מבחינת ביטוח לאומי, יש לדווח על ההכנסות כעצמאי, היקף השעות של עבודתך כעצמאי וכן על עצם היותך שכיר, באמצעות טופס הנקרא דין וחשבון רב שנתי. יש עוסקים שלא משלמים ביטוח לאומי כאשר הכנסתם קטנה ומספר שעות עבודתם נמוך, אבל אז הם לא מבוטחים.

נתונים סטטיסטיים
על פי לוח העוסקים הפטורים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בישראל רשומים 57,000 עוסקים פטורים והפדיון השנתי הממוצע לעוסק הינו 28,000 ש"ח. מן הלוח עולה שבענף הבינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) נרשם הפדיון הגבוה ביותר לעוסק.