עוסק פטור

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על סכום של 100,187 ש"ח. מחזור העסקאות הוא סיכום של כל המכירות, זהו סיכום הקבלות שהעוסק הפיק ללקוחות. המושג פטור מתייחס רק למס ערך מוסף (מע"מ): העוסק לא גובה מע"מ מלקוחותיו ולא רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף מפרט בעלי מקצועות ועיסוקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור וחייבים להירשם כעוסק מורשה, גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-100,187 ש"ח בשנה.

הטבלה הבאה מציגה את חובותיו של העוסק הפטור מול רשויות המס והביטוח הלאומי.

חובותיו של עוסק פטור מול מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי

פתיחת תיק – שלושה טפסים שיש למלא

מס הכנסה: טופס 5329
מע"מ: טופס 821
ביטוח לאומי: טופס 6101

תשלומים שוטפים

מס הכנסה

לאחר הרישום במס הכנסה, העסק ישויך לקבוצת עוסקים בעלי אופי דומה. לדוגמא: מתקני מחשבים, מעצבי פנים, מוכרי רהיטים ועוד. בהתבסס על נתונים סטטיסטיים, קובע מס הכנסה מהו שיעור הרווח של כל ענף וממנו הוא גוזר את אחוז המקדמות. אם למשל אחוז הרווח של מעצבי פנים הוא 50% והמס יהיה 20%, אז שיעור המקדמות שיקבע יהיה מכפלה של שניהם ויעמוד על 10%. פקיד השומה ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום מדי חודש (או חודשיים אם מחזור העסק קטן יחסית). דוגמא:

דוגמה למקדמה שמשלם עוסק פטור למס הכנסה

בדוגמא זו אחוז המקדמה שנקבע הוא 6.2%. אם המחזור בחודשים יולי-אוגוסט הסתכם ב- 6,000 ש"ח, העוסק ישלם מקדמה דו-חודשית של 372 ש"ח עד 15 בספטמבר. (6,000X6.2% = 372).

ניתן לשלם אותן באתר של מס הכנסה

יתכן כי תבחינו שאחוז המקדמות שאתם משלמים במהלך השנה אינו מתאים לרווח שהפקתם במהלך התקופה ולכן אתם צריכים לשלם מס נמוך יותר או חלילה במקרה של הפסד, לא לשלם מס בכלל. במקרים כאלה ניתן לבקש ממס הכנסה להקטין את אחוז המקדמה או לבטלה בכלל וזאת על ידי בקשה מפורטת ומנומקת המתארת את הסיבות לבקשה.

למרות תשלום המקדמות במהלך השנה, יש לזכור כי ההתחשבנות הסופית עם מס הכנסה מתבצעת בסוף השנה. במידה שנגלה בסוף השנה כי לא הרווחנו כפי שמס הכנסה ציפה ולכן שילמנו יותר מידי מקדמות, בהגשת הדו"ח השנתי יתבצע החישוב הסופי של המס השנתי ובמידת הצורך נקבל החזרי מס מרשות המיסים. מנגד, אם יתברר בדו"ח השנתי ששילמנו פחות מס ממה שהיינו צריכים, נקבל דרישה לשלם את ההפרש.

דוגמא לפעילות של עסק:

80,000 ש"ח - מחזור עסקאות שנתי (בסיס לתשלום המקדמות)

20,000 ש"ח - הוצאות הקשורות להפעלת העסק ששילמת במהלך השנה

60,000 ש"ח - רווח, זו ההכנסה החייבת במס

ביטוח לאומי

כדי להיחשב עובד עצמאי מבחינת ביטוח לאומי, יש לעמוד באחד התנאים הבאים:

- אתם משקיעים בעסק מעל 20 שעות בשבוע בממוצע
- העסק מכניס מעל 5,136 ש"ח בחודש בממוצע (עדכנית ל- 2019)
- אתם משקיעים בעסק מעל 12 שעות בשבוע, והכנסתכם החודשית מהעסק עולה על 1,540 ש"ח

כדאי לשים לב שאם אינכם עונה על ההגדרה של עובד עצמאי, לא תהיו מבוטחים במקרה של פגיעה בעבודתכם כעצמאיים. תשלמו דמי ביטוח מינימאליים ותהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח על הכנסה חודשית של עד 2,568 ש"ח.

כמו במס ההכנסה, התשלום לביטוח לאומי הינו מקדמה בלבד. ניתן לשלם באינטרנט.

בסוף השנה, מס הכנסה מעביר למוסד לביטוח לאומי את נתוני הדו"ח השנתי שהגשתם, ולאחר מכן ביטוח לאומי ישלח לכם מכתב על הפרשים. במידה ששילמתם יותר מדי תקבלו החזר לחשבון הבנק שלכם, ובמידה ששילמתם פחות מדי תצטרכו לשלם הפרשים.דיווח הכנסות שנתי

מס הכנסה

אחת לשנה, עד ה- 30 באפריל, יש להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה. הדו”ח (טופס 1301 עם נספחיו) מפרט את הכנסותיכם מכל המקורות ומספק לרשויות תמונת מצב על פעילותכם הכלכלית במהלך שנת המס (1 לינואר – 31 לדצמבר). את הדו”ח יש להגיש במשרדי מס הכנסה לאחר ששודר באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. אפשר להגיש את הדו”ח לבד, וכדאי להיעזר בחוברת ההסבר המצוינת של מס הכנסה, דע זכויותיך וחובותיך.

שדות למילוי:

שדה 150 - הכנסות חייבות מהעסק (הכנסות לאחר ניכוי ההוצאות).

שדה 294 - סך ההכנסות מהעסק (הכנסות לפני ניכוי הוצאות).

שדה 112 - הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (אם הייתה).

שדה 136 - הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים (אם היו).

יש לצרף לדו"ח את נספח 1320 - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

מע"מ

אחת לשנה, עד ה- 31 לינואר, יש לדווח למע"מ על גובה ההכנסות שלכם בשנה החולפת. מע”מ ישלחו לכם מכתב הביתה, אך אפשר להתעלם ממנו ובמקום זה לשדר באינטרנט הצהרת עוסק פטור.יש לכם שלוש אפשרויות דיווח: לדווח על ההכנסות, לדווח שלא הייתה פעילות עסקית בשנה החולפת, או לבקש לסגור את התיק כי אין פעילות עסקית כלשהי. אם תדווחו על הכנסה שנתית גבוהה מ- 100,187 ש"ח, מעמדכם ישתנה לעוסק מורשה.

עוסק פטור ושכיר

לפי נתוני משרד האוצר, 88% מהעובדים במשק עובדים כשכירים, 10% עובדים כעצמאים ועוד 2% משלבים בין עבודה שכירה לעבודה כעצמאים.

עצמאים ועצמאים שהם גם שכירים

עובד שכיר שהוא במקביל גם עוסק פטור, מצרף לדו"ח השנתי את טופס 106 שהוא מקבל ממקום עבודתו. הטופס כולל, בין היתר, פירוט של התשלומים, ההפקדות והניכויים שהופיעו בתלושי השכר. בטופס מצוין לצד כל סכום באיזה שדה לרשום אותו בדו"ח השנתי. לדוגמא: את ההכנסות ממשכורת לפי טופס 106 נרשום בשדה 158.

מס הכנסה מחבר את משכורתך כשכיר ואת הכנסותיך כעצמאי, ולאור זה מחשב כמה מס אתה צריך לשלם. אין צורך לבצע תיאום מס כי הדבר לא נחשב לשתי עבודות.

מספר העוסקים הפטורים וההכנסה השנתית הממוצעת של עוסק פטור, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

מספר העוסקים הפטורים והכנסתם