מחשבון עמלת פירעון מוקדם

המחשבון הבא מאפשר לכם לחשב את עמלת הפירעון המוקדם על משכנתא בריבית קבועה.
בהתאם לשינוי בחישוב שחל בפברואר 2015, המחשבון מוצא את העמלה עבור הנמוך מבין השניים:

1. ההפרש בין הריבית שלקחתם את ההלוואה לבין הריבית הממוצעת כיום
2. ההפרש בין הריבית הממוצעת בזמנו לבין הריבית הממוצעת כיום

מתי משלמים עמלת פירעון מוקדם?

העמלה חלה אם הפירעון המוקדם גורם לנזק לבנק: במקרה שהריבית הממוצעת ירדה, הבנק ייקח את הכסף שהחזרתם וילווה למישהו אחר בריבית נמוכה יותר מזו שאתם שילמתם, כלומר יפסיד.
ברוב המקרים, ככל שעמלת הפירעון המוקדם גבוהה יותר, כך כדאי יותר לבצע את הפירעון המוקדם.

לחצו כאן לפתיחת המחשבון - קובץ אקסל.

מחשבון עמלת פירעון מוקדם