נקודות פיבוט - מחשבון פיבוט

נקודות פיבוט משמשות כבסיס לרוב הניתוחים הטכניים. מדובר בנקודות תמיכה / התנגדות אשר מבוססות על חישוב מתמטי פשוט, שהינו ממוצע של ערכי גבוה/נמוך/סגירה של יום המסחר הקודם על מנת להגדיר נקודות פוטנציאליות למסחר תוך יומי. כאשר המחיר חוצה את נקודת הפיבוט כלפי מעלה, אנו נמצאים בתחום המיועד לקנייה (לונג) וכאשר המחיר נסחר מתחת לנקודת הפיבוט אזי התחום הוא למכירה (שורט).
להלן השיטות הנפוצות לחישוב הנקודות.

פיבונאצ'י - פיבונאצ'י הוא סדרה מתמטית שבה כל מספר הוא סכום של שני המספרים שקדמו לו. זהו כלי המעריך את עוצמת המגמה הנוכחית על מנת לקבוע יעד לגל הבא. למידע מורחב.

קמרילה - Camarilla Pivot Points. משוואת נקודות קמרילה פותחה על ידי Nick Stott בשנת 1989, ומציגה שמונה רמות תמיכה והתנגדות. נקודות פיבוט אלה מסייעות לסוחרים לקבוע פקודות stop loss ו- take profit. נוסחת החישוב של הנקודות:

R4 = C + RANGE * 1.1 / 2
R3 = C + RANGE * 1.1 / 4
R2 = C + RANGE * 1.1 / 6
R1 = C + RANGE * 1.1 / 12
P = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = C - RANGE * 1.1 / 12
S2 = C - RANGE * 1.1 / 6
S3 = C - RANGE * 1.1 / 4
S4 = C - RANGE * 1.1 / 2

כאשר C הוא מחיר הסגירה, RANGE הוא הטווח (ההפרש שבין המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר), R1 עד R4 הן רמות התנגדות, P היא נקודת הפיבוט, S1 עד S4 הן רמות תמיכה.

וודי - Woodie Pivot Points. נקודות פיבוט של וודי נותנות חשיבות רבה יותר למחיר הסגירה. נוסחת החישוב:

R4 = R3 + RANGE
R3 = H + 2 * (P - L) (same as: R1 + RANGE)
R2 = P + RANGE
R1 = (2 * P) - LOW
P = (HIGH + LOW + (TODAY'S OPEN * 2)) / 4
S1 = (2 * P) - HIGH
S2 = P - RANGE
S3 = L - 2 * (H - P) (same as: S1 - RANGE)
S4 = S3 - RANGE

דמארק - DeMark Pivot Points. ערך הנקודות תלוי במחיר הסגירה. ראשית יש למצוא את ערך ה-X.


If Close < Open then X = (H + (L * 2) + C)
If Close > Open then X = ((H * 2) + L + C)
If Close = Open then X = (H + L + (C * 2))
Resistance (R1) = X / 2 - L
Pivot (P) = X / 4
Support (S1) = X / 2 - H

R1 היא רמת ההתנגדות העליונה, P היא נקודת הפיבוט, S1 היא רמת התמיכה הנמוכה.

מעבר אל מחשבון פיבוט שימושי

תפריט


ניתוח טכני