קרן שווה מול לוח שפיצר

מה זה לוח סילוקין?
לוח סילוקין הוא טבלה המתארת את כל התשלומים המשמשים להחזר הלוואה עד לפירעונה (סילוקה) המלא. לוח הסילוקין קובע איך תחושב ההלוואה שלכם: מה יהיה ההחזר החודשי ואיזה חלק ממנו ילך לטובת הקרן ואיזה חלק ילך לטובת הריבית, ומה היתרה שנשארה לפירעון.

לוח סילוקין שפיצר

הלוח הנפוץ ביותר. החלק היחסי של הקרן בתשלום החודשי גדל מדי חודש, ואילו החלק היחסי של הריבית קטן. ככל שהקרן פוחתת גם תשלום הריבית יקטן עד שבאמצע התקופה המצב מתהפך והחלק העיקרי מתוך ההחזר החודשי הוא הקרן.
בהנחה שאין הצמדה למדד או שינוי ריבית, מדי חודש התשלום קבוע וידוע מראש – הן בחודש הראשון למשכנתא והן בחודש האחרון כעבור 20 שנה למשל.

הדוגמא הבאה מציגה לוח שפיצר למשכנתא בגובה 700,000 ש"ח, בריבית שנתית של 4% ולמשך 20 שנה (240 חודשים).


לוח שפיצר


ההחזר החודשי הקבוע הוא 4,242 ש"ח.

סך ההחזר הצפוי בסוף התקופה: 1,018,080 ש"ח.

לוח סילוקין שפיצר - אקסל לוח סילוקין שפיצר בקובץ אקסללוח סילוקין קרן שווה

בלוח קרן שווה החזר הקרן נשאר קבוע וההחזר החודשי הולך ויורד. הסיבה: ככל שהקרן קטנה יותר, כך התשלום עבור הריבית פוחת.

כך תיראה המשכנתא מהדוגמא הקודמת, הפעם בלוח סילוקין קרן שווה:


לוח קרן שווה


ההחזר החודשי ההתחלתי הוא 5,250 ש"ח והוא הולך וקטן. באמצע התקופה הוא משתווה להחזר בשפיצר ולאחר מכן נמוך ממנו.
הוא יכול להתאים למי שצופה שהכנסותיו ירדו בעתיד הרחוק ומוכן להחזר גבוה בתחילת ההלוואה.

סך ההחזר הצפוי בסוף התקופה: 981,167 ש"ח.

לוח סילוקין קרן שווה - אקסל לוח סילוקין קרן שווה בקובץ אקסל

אז מה עדיף: שפיצר או קרן שווה?

אם התקופה זהה, ההחזר החודשי בשיטת שפיצר יתחיל נמוך יותר אך סך התשלומים יהיה גבוה יותר.

במציאות, בודקים לפי החזר ראשון זהה ולא לפי תקופה.
לדוגמא, אתם מסוגלים לשלם בכל חודש כ- 5,200 שקלים (כמו בקרן שווה).
נקצר את התקופה בשפיצר מ- 20 שנים ל- 15 שנים כדי לראות מה יהיה התשלום הכולל תחת אותו החזר.
ההחזר החודשי יעלה מ- 4,242 ש"ח ל- 5,178 ש"ח, ושיטת שפיצר תהיה זולה יותר:

השוואה בין שפיצר לקרן שווה כאשר ההחזר החודשי זהה

ההיגיון הוא זה: אם אתם יכולים לעמוד בתשלום הראשון של קרן שווה, עדיף לכם לשלם אותו סכום כל חודש בשפיצר ולקצר את תקופת ההלוואה וכך להחזיר פחות לבנק בסכום הכולל. בקיצור השנים יש ירידה משמעותית בהחזר הריבית, והבנק מציע ריביות יותר אטרקטיביות. אם בעתיד לא תוכלו לעמוד בסכום הזה אז תמחזרו את ההלוואה ותורידו החזר, אבל בינתיים נגסתם את הקרן יותר ממה שהייתם עושה בקרן שווה באותו זמן ולכן מצבכם טוב יותר.

לוח סילוקין בוליט

רוב המשכנתאות נלקחות לפי לוח סילוקין שפיצר, חלקן הקטן יותר ניתן בשיטת קרן שווה וחלק מאד קטן מההלוואות ניתן בשיטת בוליט. הלוואת בוליט, שנקראת גם "בלון" או "הלוואת גישור", יכולה להתאים לאנשים שלא יכולים לשלם החזר גבוה של משכנתא היום אבל יודעים שיהיה להם את הכסף בעתיד הקרוב (קרן השתלמות, ירושה). כמו כן, היא מתאימה למימון ביניים כאשר אתם רוכשים דירה חדשה והדירה הקיימת טרם נמכרה.

בוליט ניתן לתקופה קצרה, בדרך כלל עד 5 שנים. בשיטה זו, הלווה מחזיר מדי חודש את הריבית, ובסוף התקופה את כל הקרן.

דוגמא:
נניח שלווינו 100,000 ש"ח בריבית שנתית של 4% לתקופה של 5 שנים.
ההחזר בלוח שפיצר יהיה 1,841 ש"ח.
ההחזר בלוח קרן שווה יהיה 2,000 ש"ח.
ההחזר בלוח בוליט יהיה 333 ש"ח. בסוף ה- 5 שנים נהיה עדיין חייבים לבנק 100,000 ש"ח שאותם נשלם בתשלום אחד. התשלום הכולל במקרה זה גבוה יותר מאשר לו היה משולם לכל אורך פירעון ההלוואה, כיוון שבמקרה זה הריבית התקופתית מחושבת על הסכום המלא, ולא רק על הסכום שנותר לתשלום.