הכנס את נתוני המשכנתא הנוכחית שלך
- בחר את החודש בו התחלת לשלם את המשכנתא הנוכחית
שנים
 %

מחושב אוטומטית לפי הנתונים שהוכנסו
הכנס את המידע לגבי המשכנתא החדשה שמוצעת
שנים
 %
לחץ כאן לחישוב
Break-Even Point ניתוח נקודת האיזון

(כמה זמן ייקח לחיסכון החודשי לאזן את עלויות המיחזור)
ניתוח חיסכון הריבית משכנתא נוכחית משכנתא חדשה
מספר תשלומים שבוצעו
מספר תשלומים שנותרו
במועד המיחזור
סך תשלומי הריבית שבוצעו
במועד המיחזור
סך יתרת ריבית שלא שולמה
במועד המיחזור. השווה את ההפרש מול עמלת הפירעון המוקדם.