סטטיסטיקה

גודל טקסט גודל גופן רגיל גודל גופן גדול גודל גופן גדול מאד

נתונים סטטיסטיים

מנתוני מדד יכולת רכישת הדירה של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן עולה כי התשלום החודשי הנדרש בגין החזר הלוואת משכנתה לרכישת דירת 4 חדרים ממוצעת בישראל (בשיעור מימון של 70%) עמד ברבעון השלישי של שנת 2016 על כ- 7,200 ₪.

לפי נתוני בנק ישראל, בין אפריל 2011 לספטמבר 2016 גובה המשכנתה הממוצע עלה מ- 568,000 ₪ ל- 678,000 ₪, והתקופה הממוצעת לפירעון התארכה מ- 20.4 שנים ל- 21.5 שנים. כמו כן, החשיפה של הבנקים לנדל"ן ומשכנתאות עלתה מאוד והגיעה ל- 45% מהאשראי בשנת 2016, לעומת 40% בשנת 2011 ו- 33% בשנת 2006.

על פי סקר הוצאות משק הבית לשנת 2015 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 39.9% מבין הגרים בדירות בבעלות שילמו משכנתה, וההחזר החודשי הממוצע של המשכנתה היה 3,260 ש"ח.
התשלום הממוצע על משכנתה בעשירון העליון גבוה פי 3.7 מהתשלום הממוצע על משכנתה בעשירון התחתון.

סקר הוצאות משק הבית על משכנתה

שיעור בעלי הדירות מכלל האוכלוסייה עמד על 67.6%.

באשקלון אחוז משקי הבית הגרים בדירות בבעלות ומשלמים משכנתה היה הגבוה ביותר, 62.7%.

דוח בנושא מאפייני דיור של צעירים שהוכן על ידי מכון ציגלמן עבור משרד הבינוי והשיכון, העלה, בין היתר, ארבעה רכיבים ממוצעים של מימון דירה: חיסכון עצמי (25%), מתנה או ירושה (24%), משכנתה (48%), ומקורות אחרים (3%). כמו כן נמצא כי הוצאות המשכנתה הממוצעות של נשואים בעלי דירה מהוות בממוצע כ- 31% מהכנסתם נטו.

לפי סקר הוצאות משק הבית לשנת 2014 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 40% מבין הגרים בדירות בבעלות שילמו משכנתא, וההחזר החודשי הממוצע של המשכנתא היה 3,330 ש"ח.
בתחילת 2016 ההחזר הממוצע כבר עומד על 6,700 ש"ח, כך על פי מדד "יכולת רכישת הדירה" של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל־אביב.

סקר TRI מחקרים אסטרטגיים עבור "גלובס" עסק במיחזור משכנתא. מהנתונים עולה כי 28% מהמשיבים לא בדקו אפשרות למיחזור (ולא הביעו כוונה דומה), ורבע מהנשאלים בעלי המשכנתאות בדקו אפשרות למיחזור אך לא עשו כלום בנידון.

אחד הסקרים המקיפים ביותר בנושא משכנתאות נעשה על ידי ד"ר גלית סיני קרמונה בשנת 2013 וממצאיו פורסמו בדה מרקר. הסקר בחן מספר היבטים, הכוללים את שיעור האנשים שנטלו אי פעם משכנתא, גורמי הייעוץ המועדפים בנטילת משכנתאות, ידע בנוגע למשכנתאות, מסלולי משכנתא מועדפים וכן תפיסת היכולת לשפר את תנאי המשכנתא. בסקר נמצא בין היתר כי רק 15% מכירים היטב את המסלולים הקיימים ומבינים את המשמעות של כל אחד מהם.

בסקר שנערך בשנת 2013 עבור עמותת "ידיד" עלה כי 55% מבעלי הדירות בישראל מתקשים לעמוד בתשלומי המשכנתא שלהם. החלוקה בקרב המתקשים עומדת על 34% המתקשים לעמוד בתשלומים ו- 21% המתקשים מאד לעמוד בהם. 33% נוספים חווים קשיים מזדמנים בתשלום המשכנתא.
סקר רווחת האוכלוסייה בישראל לשנת 2013 של הלמ"ס מצא כי 9% פיגרו בתשלומי שכירות או משכנתא.

כ- 30% נזקקים להלוואה כדי להגיע לדרישת ההון העצמי שתאפשר להם לקחת משכנתא. סקר "כלכליסט", שנערך באמצעות מכון המחקר מדגם.

פילוח של שוק המשכנתאות לפי מגזר, שנכתב ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מצביע על כך שרק ל- 7% ממשקי הבית הערביים יש משכנתא.

על פי דוח מימון הפעילות במשק: המקורות והשימושים, החוב לדיור של משקי הבית בארץ עלה באופן מתון בשנים 2015–2007 למרות עלייה מהירה של מחירי הדירות בתקופה זו. הגידול האיטי של יתרת החוב לדיור נובע מהמגבלות שהטיל בנק ישראל על המינוף של נוטלי משכנתאות בשנים האחרונות.

סקר האוריינות הפיננסית שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2012) הצביע על מקורות המידע המרכזיים להתייעצות בעת לקיחת משכנתה: הבנק למשכנתאות (75%), חברים וקרובי משפחה (9.5%), יועץ מקצועי אחר (7%). אותו סקר מציג את אחוז בעלי המשכנתה, לפי קבוצות גיל.


משכנתאות - התלפגות גילאים


כפי שהתרשים מראה, רוב בעלי המשכנתאות (54%) עברו את גיל 40, לעומת 39% אשר צעירים מגיל 40.

סקרים מהעולם

אחד מכל שלושה אמריקנים מודאג שלא יוכל לשלם שכר דירה או משכנתא במהלך 12 החודשים הקרובים וייאלץ לפנות את ביתו. 21% מהנשאלים נאלצו לקצץ בהוצאות - בעיקר מזון וביגוד - כדי לשלם את המשכנתא בשנה החולפת.
מקור: Make Room וחברת המחקר Ipsos Public Affairs.

תוצאות סקר

רק 14% מהגמלאים שקלו משכנתא הפוכה, ורק אחד מ- 1,000 נשאלים לקח משכנתא כזו בפועל.

אחת הגולשות באתר ההיריון, הלידה וההורות babycenter.com רכשה לאחרונה בית ושאלה בפורום לגבי ההחזר החודשי של המשכנתא. התברר כי מחצית מהמשיבות משלמות מתחת ל- 1,000 דולר.

אחד מתוך שישה קנדים לא יוכל לעמוד בהתייקרות של 500 דולר בהחזר החודשי. סקר של בנק אוף מונטריאול.

על רקע הזינוק במחירי הנדל"ן, 58% מהאוסטרלים מאמינים שהדור הבא לא יוכל לקבל משכנתא וייאלץ לגור בשכירות כל חייו. בנוסף, כמעט אחד מכל חמישה ציין שהוא יסתמך על ירושה כדי לשלם את המשכנתא או להבטיח את עתידו הכלכלי. מקור: www.brokernews.com.au.

גברים ונשים

מחקר שנערך ע"י Aussie Home Loans, חברת הלוואות המשכון החוץ בנקאית הגדולה באוסטרליה (היקף הלוואות של 37 מיליארד דולר), העלה ש- 7 מתוך 10 גברים יודעים מה הריבית שהם משלמים על המשכנתא שלהם, לעומת 5 מבנות זוגם. ג'ון סימונד, יו"ר ומייסד Aussie, ציין שהתוצאה אינה מפתיעה בהתחשב בכך שגברים רבים אחראים על ההתנהלות הפיננסית המשפחתית. אבל נשים נוטות יותר לוותר על משהו כדי לעמוד בתשלומי המשכנתא כאשר הריביות במשק עולות: יותר מ- 45% מן הנשים ציינו שיקטינו את ההוצאות, בהשוואה ל- 37% מן הגברים. לדברי סימונד, ממצא זה מפתיע לאור התפיסה הרווחת שנשים מבזבזות יותר. 75% מהן נוטות לוותר על יציאות לבילויים, 57.4% יוותרו על חופשה בארץ, 48.8% יוותרו על חופשה בחו"ל או קניית מוצרי חשמל ו- 45% יוותרו על קניית בגדים ונעליים.

מחקרים של Genworth Financial Canada ו- Bank of Montreal מצאו שנשים מעוניינות יותר במשכנתאות קלות להבנה ובתשלומים חודשיים נמוכים. נשים, בדומה לגברים, רואות במושג הבעלות על נכס עניין מרגיע, אך הן חרדות יותר לגבי עתידן הפיננסי ונלחצות יותר מקניית בית בהשוואה לגברים.

ב- Coldwell Banker, אחת מסוכנויות הנדל"ן המובילות בארה"ב, סקרו 1,000 גברים ונשים כדי לגלות הבדלים בין המינים בתהליך קניית הבית. הסקר מצא שההחלטה לקנות נדל"ן מתקבלת במשותף אצל זוגות, אך נשים מחליטות מהר יותר מן הגברים, אשר זקוקים לראות פעם נוספת ויותר את הבית. 55% מן הנשים מעניקות חשיבות רבה יותר למגורים ליד המשפחה שלהן מאשר ליד מקום העבודה, בהשוואה ל- 37% בלבד מן הגברים.

על פי סקר של Rasmussen Reports, כמעט 60% מן הגברים מפריזים בהערכת שווי הבית שלהם, ולדעתם מחירו גבוה יותר מן הסכום אותו לוו, גם כאשר מחירי הנדל"ן בירידה. נשים, לעומת זאת, היו יותר ריאליסטיות – רק 47% מהן אמרו שהבית שווה יותר מן המשכנתא.

משכנתאות ואינטרנט

Forrester ו- McVey העריכו בשנת 2000 ש- 10% מן הלקוחות בענף הביטוח ו- 15% מן הלקוחות בענף המשכנתאות השתמשו באינטרנט לרכישת השירותים. עשור לאחר מכן, איגוד המתווכים האמריקאי ציין בשנת 2009 ש- 90% מרוכשי הדירות השתמשו באינטרנט לחיפוש דירות למכירה.

בסקר שנערך על ידי אתר Home Buying Institute, נמצא כי 59% מבעלי משכנתא קיימת מילאו טופס מקוון להשוואת מחירי מיחזור בשנת 2010, לעומת 37% בלבד בסקר הקודם שנערך ב- 2007.

משכנתאות וסלולאר

אפליקציית משכנתא מיועדת למי שמתכוון לרכוש דירה, ומבוססת על מחשבון אשר מסייע בתכנון של ההחזרים לאורך זמן לפי סכום המשכנתא או לפי גובה התשלום החודשי המבוקש.

מחקר של גוגל וחברת Ipsos Connect, Mobile Apps and Sites - Consumer behavior in three verticals: retail, travel and finance, מצא כי 44% משתמשים באפליקציה פיננסית פעם ביום לפחות.

Luke Erickson מאוניברסיטת איידהו מזכיר במאמרו Money on your phone? Appsolutely! את הסקר שערכה חברת השירותים הפיננסיים Country Financial מאילינוי, ארה"ב, לפיו נשים נוטות להשתמש (57%) באפליקציות פיננסיות יותר מאשר גברים (50%). עוד נמצא כי אפליקציות עזרו ל- 46% מהמשתמשים לחסוך כסף.

חברת השיווק הדיגיטלי Walker Sands מצאה ש- 5% משלמים שכר דירה או משכנתא דרך הסלולארי. (Walker Sands Future of Retail 2016 Study).

מחקר שנערך בדרום קוריאה מצא שלווים נעזרו באפליקציות כדי לבקש הלוואות קטנות והלוואות אשראי, אולם בעסקאות גדולות כמו משכנתא רובם העדיפו סניפים פיזיים (63.8%), ורק מיעוט זניח (3.8%) הגיש בקשה למשכנתא באמצעות המכשיר הנייד.