ניתוח טכני - מט"ח

ניתוח טכני הוא ניתוח גרפים המציגים עליות וירידות היסטוריות ותבניות שחוזרות על עצמן, הנעשה בסיוע אינדיקטורים, ומטרתו להגדיר מגמה מתוך כוונה לחזות תנועת מחירים עתידית. המנתח הטכני מאמין שניתן לצפות את השינוי במחיר בעיקר מתוך התבוננות בגרף המחירים.
השיטה מבוססת על שלוש הנחות יסוד:
• המחיר כפי שנראה על הגרף, מגלם בתוכו את כל כוחות השוק. כלומר, הוא משקף את כל הנתונים הפונדמנטליים.
• ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
• מחירים נעים במגמה החוזרת על עצמה.

באמצעות ניתוח גרפים המייצגים את הפעילות באפיק ההשקעה (מניות, מט"ח או אחר), מזהה המשקיע את כיוון המסחר ונקודות כניסה ויציאה אפשריות.תרשים עמודות
בתרשים זה מוצגים מחירי הפתיחה, המחיר הגבוה, המחיר הנמוך ומחיר הסגירה של שערי מטבעות ומוצרים פיננסיים אחרים. כל עמודה מתארת את התפתחות המחיר באותו פרק זמן, כלומר מרווח המחירים בין המחיר הגבוה לנמוך. הקו הקטן בצד שמאל של העמודה מציין את מחיר הפתיחה והקו הקטן בצד ימין של העמודה מציין את מחיר הסגירה. העמודות מציינות פרק זמן נבחר.

תרשים פמוטים - נרות יפניים
גרף הנרות היפניים הופיע לראשונה ביפן במאה ה-17 ושימש לניתוח וחיזוי מחירי האורז. בדומה לתרשים עמודות, גם נר יפני מראה לנו את מחיר הפתיחה, מחיר הסגירה, המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר. הנר יכול להיות יחידה של שנה, חודש, שבוע, וכו', והמחירים מתייחסים לאותה יחידת זמן. בתרשים זה, יחידת זמן מקבלת נר שמורכב מגוף ופתילים.
גוף הנר הוא המרחק בין הפתיחה לסגירה. כאשר הגוף מלא, פירוש הדבר שמחיר הסגירה היה נמוך ממחיר הפתיחה. אם הסגירה היא מעל הפתיחה – הגוף חלול. הנקודה העליונה ביותר היא השער הגבוה והנקודה הנמוכה ביותר היא השער הנמוך.
מעל לגוף ומתחתיו מופיעים פתילים. צללית ארוכה לכיוון מסוים מסמלת לחץ של קונים או מוכרים, ואילו צלליות ארוכות בשני הצדדים מצביעות על תנודתיות במחיר וחוסר החלטיות.


+500

תפריט