האם חובות עוברים בירושה?

מה קורה כאשר יורשים דירה שעדיין רובצת עליה משכנתא? / עו"ד רעות זיו
יולי 2016

עם הכמיהה לקניית בית, אשר מקנה לנו ביטחון ופרטיות, וכמו שנאמר "ביתו של האדם הוא מבצרו", וכן עם עליית מחירי הנדל"ן בשוק הישראלי ובעולם, כולנו חולמים לרשת דירה נאה, שאותה נקבל ללא תמורה, וזאת אך ורק מתוקף זכותנו כיורשים, כמובן, לאחר אריכות ימיו של המוריש.

פנטזיה זו, שאדם מקבל דירה בירושה, קרי, ללא תמורה, היא המציאות של הרבה ישראלים, אך לעיתים מציאות זו אינה זוהרת כמו שהיא נשמעת...

לא תמיד נושאת עמה הירושה רק זכויות והטבות, ולעיתים הדירה הנאה בתל אביב שהשאירה לנו סבתנו היקרה, נושאת עמה חובות כגון: משכנתא.

אפתח בפיסת מידע חשובה, המסבירה פרט חשוב בהבנת דיני הירושה - במקרים בהם ישנו חוב משכנתא לבנק, אין זה משנה אם קיימת צוואה ואם לאו, שכן נקודת המוצא בחוק הירושה הישראלי הנה שבמידה ואינה קיימת צוואה, חל חוק הירושה, וחלוקת הרכוש וסדר היורשים יהיו על פי חוק זה.

האדם הסביר והרציונאלי, "יפעיל" את ראשו, וישאל – "הכיצד?", שכן בימינו אנו מקובל שאדם צעיר המגיע לפרקו, שכוחו עדיין במותניו, הוא זה שלוקח משכנתא בתחילת חייו, וביחד עם הנישואים לבחירת ליבו, הקמת הבית המשותף והולדת הילדים, הוא נדרש לשלם משכנתא, ובימי בגרותו מסיים לשלמה ומגיע אל החלקה והנחלה, שכן הדירה שבחזקתו היא גם הדירה שבבעלותו.

ישנן כמה סיטואציות מעניינות, אשר נוצרו מכורח המציאות הדינמית והנסיבות המשתנות, כמו: עליית תוחלת החיים, אשר אמנם יצרו לרוכשי הדירות חיים "קלים", אך הקשו על יורשיהם.

אף על פי שבמציאות של היום, הבנקים, שהם הנושים בענייננו, "נזהרים" ואינם נותנים משכנתא לאנשים בגילאים מבוגרים, שכן הם אינם נחשבים לאוכלוסייה בעלת כוח החזר לגיטימי, לעיתים נוצרים מצבים בהם מוריש נושא משכנתא שאותה לקח לפני שנים רבות, ואותה הוא משלם עד גיל מבוגר או מוריש שלקח משכנתא הפוכה – אשר זוהי משכנתא המיועדת בדרך כלל לאנשים בגיל הפרישה ובה הם משעבדים נכס הנמצא בבעלותם אל הבנק ומקבלים סכום קבוע של כסף מדי חודש בחודשו. במקרה כזה, החזר ההלוואה נדחה עד לזמן בו הלווה עוזב את ביתו או הולך אל עולמו.

חשוב להדגיש כי בעבור משכנתא הפוכה אין צורך לבטח בביטוח חיים (מהו ביטוח חיים? ביטוח למשכנתא שאותו מתחייב לעשות כל אדם אשר לוקח כיום משכנתא מן הבנקים), וזאת מכיוון שבסופו של תהליך גביית החוב, הבנק יוכל לקבל את שארית המשכנתא ממכירת הנכס המשועבד. כמובן שאם מחיר הנכס גבוה ממחיר המשכנתא הנותרת, הבנק נותן את השארית ליורשים.

בנוסף, ישנה סיטואציה נוספת, שכיחה פחות, של מורישים צעירים, אשר בתחילת בניית חייהם לקחו משכנתא בכדי לקנות את דירתם, ובצורה מפתיעה, שלרוב אינה טבעית, סיימו את חייהם בגילאים מוקדמים יותר מן הצפוי.

על כן, בסיטואציה שבה יורשים דירה שהמוריש לא סיים לשלם את המשכנתא הרובצת עליה - מחד גיסא, לפי החוק בישראל, אם אדם מת, מותו אינו פוטר את היורשים מתשלום חובותיו, והחובות עוברים אליהם. מאידך גיסא, החוק הישראלי מספק הגנה ליורשים וקובע שהנושים יוכלו לדרוש את כספם בתוך שלושה חודשים ממועד פטירת המוריש ורק לאחר מכן תתבצע חלוקת העיזבון.

אם כן, גובה חוב המשכנתא המרבי אותו יכולים לדרוש הבנקים הוא רק עד לסכום גובה העיזבון, גם אם הסכום הזה לא מספיק על מנת לכסות את חוב הלוואת המשכנתא. בנוסף, לאחר שלושה חודשים לבנקים לא תהיה זכות לפנות בטענות נוספות ליורשים.

לדוגמא, אם ירשתי מהוריי ירושה של דירה מדהימה בשווי של חצי מיליון שקלים, וגובה חוב המשכנתא הינו 700,000 שקלים, הבנק יוכל לדרוש ממני רק את חצי מיליון השקלים ששווה הדירה, ולא מעבר לכך. במילים אחרות: אפשר להגיד שבמידה וגובה הירושה שלי נמוך מגובה החוב לבנק, אני מקבלת מעין 'תספורת' לחובותיי, שהנה עד סכום גובה הירושה.

בתיק בו טיפלתי, פנו אליי לקוחות ששני הוריהם נפטרו, ואביהם השאיר אחריו חובות רבים בשל עסק שכשל, וביניהם חוב משכנתא לבנק. כמו כן, להוריהם לא היו נכסים רבים, ומה שנשאר לירושה הוא חשבון בנק עם סכום צנוע של כסף, ודירת מגורי ההורים שהייתה שווה כמעט מיליון שקלים. החובות לבנקים היו מוערכים בכמיליון וחצי שקלים. הלקוחות הגיעו למשרדי מבוהלים, שכן הם כיום בעלי משפחות, וגם להם ישנם חובות ומשכנתאות להחזיר, ובנוסף, ידעו כי הוריהם חייבים כספים בשל כישלון עסקם, אך חשבו שסכום גובה הדירה וחשבון הבנק יכסו את כל החובות. בפגישת ייעוץ במשרדי, הבינו הלקוחות היורשים כי אמנם הוריהם השאירו להם חובות, אך הבנק לא יוכל לקחת מהם יותר מגובה הירושה.

חשוב לציין, כי במרבית המקרים, הבנקים לא ידרשו את יתרת הלוואת המשכנתא מהיורשים מכוון שישנה אופציה לכסות את חוב המשכנתא הרובץ על הדירה, באמצעות ביטוח חיים (שכאמור הינו ביטוח חובה בכדי לקחת משכנתא מן הבנק). כך הבנקים יוכלו להחזיר לעצמם את הלוואת המשכנתא דרך הסכום שמתקבל באמצעות חברת הביטוח, והיורשים החוקיים יוכלו לקבל את הדירה בהתאם לחוקי הירושה או לפי צוואת המנוח.

אסיים בכך, שלמרות סערת הרגשות, הבלבול והתמודדות הקשה המתרחשת לאחר מותו של המוריש, שהינו במרבית המקרים אדם קרוב, חשוב לפנות לחברת הביטוח ולהפעיל את ביטוח החיים שהיה קיים על המשכנתא שלקח המוריש, וזאת כדי למנוע מצב של כינוס נכסים או פתיחת הליכי הוצאה לפועל כנגד היורשים.

אוסיף ואומר, כי המאמר לא מדבר על מקרי קיצון בהם נעשתה פוליסת ביטוח, אך היא לא תקפה בשל סיבות מסוימות, או במידה ולא נעשתה פוליסת ביטוח כלל.

במידה ואתם זקוקים לייעוץ משפטי בנושא: נדל"ן, צוואות וירושות, הסכמי ממון או אפוטרופסות, אתם מוזמנים לפגישת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות במשרדי או טלפונית.
טלפון 052-4211515.
כתובת: השיטה 19, אשקלון.


* אין להעתיק, לשכפל, לצלם או להפיץ את המאמר במלואו או בחלקו.